Учете английски

В Британски съвет ще учите със световните експерти по английски

Преподаваме английски от над 75 години и сме помогнали на повече от 100 милиона души в 100 държави по целия свят да подобрят езиковите си умения и да общуват свободно и уверено.

Можете да учите английски като запишете курс в Учебния ни център или се упражнявате самостоятелно с нашите онлайн ресурси и мобилни приложения. Ще ви помогнем също да демонстрирате постигнатия напредък на провежданите от нас изпити за международно признат сертификат за владеене на езика. 

Разгледайте голямото разнообразие от курсове и ресурси, които предлагаме в помощ на вашите индивидуални образователни нужди. 

Преподаваме английски. Помагаме в обучението. Провеждаме изпити. 

Какви са възможностите за обучение?

Предлагаме курсове за: