Английски за деца и ученици

Подобрете езиковите им умения, за да могат да общуват свободно и уверено на английски

Уверената употреба на английски език може да осигури на децата предимство в училище и да им помогне да се възползват максимално от бъдещите възможности за образование, квалификации и кариерно развитие.  

Курсовете ни за деца и ученици са специално разработени по методология, която е съобразена със специфичния начин на учене за съответната възраст. Нашите опитни преподаватели влагат много страст и желание в преподаването на английски език и са експерти в обучението на деца. 

Насърчаваме малките курсисти да говорят и играят като използват английски език по естествен и приятен начин, за да им помогнем да получат възможно най-добрия старт в живота. 

Предлагаме курсове на следните нива:

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate and Pre-Advanced
  • Advanced
  • Proficiency

Изберете най-подходящото езиково обучение за вашето дете:

Курсове

Приложения за мобилни устройства

Специализирани уебсайтове