Как са разработени нашите курсове и нива за деца

Различни рутинни занимания по време на учебните часове помагат на децата на възраст от 5 до 11 години да задържат своята концентрация в класната стая за по-дълго време. Тъй като в тази възраст децата все още се учат да пишат, четат и да познават числата на майчиния си език, материалите в курсовете ни по английски са внимателно подбрани, за да им бъдат от помощ в този процес.

Курсистите в нашите групи за деца:

  • изучават теми, които са близки до интересите на децата и могат да ги свържат със собствения си преживявания
  • повишават своята увереност в използването на езика и интереса си към изучаването на английски
  • научават и прилагат редица практически езикови правила
  • са поставени в естествена езикова среда чрез разнообразни занимания, даващи им реална цел да общуват в познати и смислени ситуации
  • разширяват познанията си за света
  • развиват своето логическо мислене, умения за разрешаване на проблеми и формират универсални модели на поведение. 

Какво ще научи моето дете?

В зависимост от съответното ниво, курсистите обикновено стартират своето обучение с подготовка за това как да се представят, как да следват устни инструкции, как да пишат картички и да помолят любезно за нещо. Те ще използват езика, за да изучават разнообразни и увлекателни теми свързани със световни забележителности, пътувания и животни.