Как са разработени нашите курсове и нива за ученици

Курсистите в нашите групи за ученици: 

  • изучават всички аспекти на езиковата комуникация - слушане, говорене, четене и писане
  • надграждат и усъвършенстват своите съществуващи познания по английски
  • взимат участие в разнообразни занимания като интервюта, проучвания, ролеви игри, презентации и писане на отзиви за книги, които им помагат да придобият богат речник и да използват езика ефективно
  • развиват полезни умения за учене - организиране и следене на напредъка в учебния процес, водене на записки, запаметяване на нови знания, правилно разпределяне на времето и ефективно четене на дълги текстове
  • използват специално подбрани учебници, визуални материали, информационни и комуникационни технологии и други съвременни материали
  • работят с учениците от цялата група в упражнения по двойки или индивидуално, за да имат повече и по-разнообразни възможности за общуване и постигане на по-голяма увереност при употребата на езика.

Какво ще научи моето дете?

В зависимост от своите нива, учениците ще изучават как да дават напътствия за посока, как да попълнят формуляр за кандидатстване, да поръчат храна в ресторант или да гледат и разбират новини на английски. Ще използват езика, за да изучават разнообразни и съвременни теми като социални медии, спорт и много други.