Ако сте в сферата на бизнеса

Как можете да разберете дали екипа ви има необходимите умения по английски?

Aptis ви дава възможност да оцените нивото на владеене на английски език на вашите настоящи служители и бъдещи кандидати за работа.

Ще можете лесно да: 

  • Наемате или повишавате правилните хора
  • Провеждате обучения в области, които биха възвърнали инвестицията ви
  • Определяте езиковата компетентност на вашите служите, техните силни и слаби страни 

Защо да изберете Aptis?

  • Aptis може да се проведе в удобно за вас време и място, което улеснява процеса на регистрация.
  • Aptis е структуриран така, че да оцени различни езикови умения – четене, писане, говорене и слушане, както и задължителния компонент "Граматика и лексика". 
  • Избирате да тествате само уменията, които са важни за вашия бизнес.
  • Тестът може да се направи на таблет, компютър или на хартия.
  • Можете да определите различните нива на езикова компетентност – от А1 до С, като по този начин имате възможност да оцените кандидати с по-високо и по-ниско ниво на английски език по едно и също време, в рамките на един и същи тест.

Какви компании използват Aptis?

Adecco Полша – клон на Adecco Global, световен лидер в областта на човешките ресурси. 

Adecco използва Aptis като средство за оценка на езиковата компетентност на служителите си от центъра за работа с клиенти, чиято основна задача е да регистрират заявки, направени от външни клиенти от Европа, Близкия Изток и Африка на 11 езика.

NetSol Technologies Inc. Пакистан, международен доставчик на информационни технологии за финансовата и лизингова индустрия. 

NetSol използва Aptis за определяне на нивото на езикова компетентност и го изисква за различни позиции в компанията, както и за оценка на степента на владеене на английски език на служителите си, с цел анализ на необходимостта от обучения и усъвършенстване на езиковите им умения.