Оставете данните си, за да получите електронната книга

Моля попълнете онлайн формуляра, за да получите достъп до безплатното копие на електронната ни книга със съвети от експерти относно зависимостта между нивото на английски език на Вашите служители и Вашите бизнес резултати.

Всички полета, означени със * са задължителни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани от Британски съвет за обработване на запитвания, произтичащи от попълването на този формуляр, включително и за по-нататъшна връзка с Вас.

Съгласно британския Закон за Защита на данните, Вие имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас, както и поправка на неточности в тази информация. Ако искате да научите повече, моля да се свържете с местния офис на Британски съвет или да посетите нашия уебсайт Data Protection.