Изпитни дати, такси и места на провеждане

Ние се стремим да направим така, че явяването на изпит по английски за сертификат на университета Кеймбридж да е възможно най-лесно за вас.

Приемаме регистрации на кандидати от цяла България и ще се радваме да проведем изпитни сесии не само в София, но и в други градове, при записване на необходимия минимален брой кандидати. 

Изпитни дати

По-долу ще намерите предстоящите изпитни дати.

За да се регистрирате за избраната от Вас изпитна дата, посетете станицата ни Как да се регистрирате.  

Cambridge English: Young Learners (YLE)

Изпитни дати

Тестовете YLE включват следните нива: Starters, Movers and Flyers. Те нямат фиксирани изпитни дати. 

  • Ако сте родител и желаете да регистрирате детето си за тест, моля да въведете регистрацията чрез нашата онлайн регистрационна система.  
  • Ако сте представител на училище/ институция и желаете да регистрирате група кандидати за избрана от Вас изпитна дата, моля да се свържете с нас в рамките на до 8 седмици преди тази дата. 

Такси

Тест  Вариант Цена (в лева)
Starters На хартия 135
Movers На хартия 138
Flyers На хартия 142

General English: Key English Test (KET)

хартиен вариант

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 декември 2016 28 октомври 2016 25 ноември-4 декември 2016 230

компютърен вариант 

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 ноември 2016 1 ноември 2016 11-20 ноември 2016 220

General English: Key English Test for Schools (KETfS)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
10 декември 2016 4 ноември 2016 3-11 декември 2016 230

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
8 декември 2016 22 ноември 2016 2-11 декември 2016 220

General English: Preliminary English Test (PET)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 декември  2016 28 Oct 2016 25 ноември-4  декември  2016 235

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 ноември 2016 1 ноември 2016 11-20 ноември 2016 225

General English: Preliminary English Test for Schools (PETfS)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
10 декември 2016 4 ноември 2016 3-11 декември 2016 235

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
8 декември 2016 22 ноември 2016 2-11 декември 2016 225

General English: First Certificate in English (FCE)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
28 юли 2016 7 юни 2016 22-31 юли 2016 350
18 август 2016 27 юни 2016 12-21 август 2016 350
8 октомври 2016 16 август 2016 1-9 октомври 2016 350
5 ноември 2016 12 септември 2016 29 октомври - 6 ноември 2016 350
10 декември 2016 17 октомври 2016 17 ноември-11 декември 2016 350

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 юли 2016 23 юни 2016 2-10 юли 2016 340
23 септември 2016 8 септември 2016 16-25 септември 2016 340
25 ноември 2016 9 ноември 2016 18-27 ноември 2016 340

General English: First Certificate in English for Schools (FCEfS)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
19 ноември 2016 14 октомври 2016 12-20 ноември 2016 350

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
6 декември 2016 18 ноември 2016 25 ноември -6 декември 2016 340

General English: Certificate of Advanced English (CAE)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 юли 2016 1 юни 2016 1-10 юли 2016 365
19 август 2016 8 юли 2016 13-21 август 2016 365
10 септември 2016 2 август 2016 2-11 септември 2016 365
15 октомври 2016 6 септември 2016 7-16 октомври 2016 365
5 ноември2016 23 септември 2016 28 октомври-6 ноември 2016 365
3 декември 2016 21 октомври 2016 18 ноември-4 декември 2016 365

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 юли 2016 27 юни 2016 9-17 юли 2016 355
13 август 2016 28 юли 2016 6-14 август 2016 355
17 септември 2016 1 септември 2016 10-18 септември 2016 355
22 октомври 2016 6 октомври 2016 15-23 октомври 2016 355
12 ноември 2016 27 октомври 2016 5-13 ноември 2016 355
2 декември 2016 16 ноември 2016 26 ноември-4 декември 2016 355

General English: Certificate of Proficiency in English (CPE)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
1 декември 2016 14 октомври 2016 11 ноември-4 декември 2016 380

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 юли 2016 29 юни 2016 9-17 юли 2016 370
19 ноември 2016 2 ноември 2016 12-20 ноември 2016 370

Business English: Business English Certificate - Preliminary (BECP)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
24 септември 2016 19 август 2016 17-25 септември 2016 233

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
5 ноември 2016 20 октомври 2016 29 октомври-6 ноември 2016 223

Business English: Business English Certificate - Vantage (BECV)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
23 септември 2016 19 август 2016 17-25 септември 2016 360

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
5 ноември 2016 20 октомври 2016 29 октомври-6 ноември 2016 348

Business English: Business English Certificate - Higher (BECH)

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
22 септември 2016 19 август 2016 17-25 септември 2016 373

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
5 ноември 2016 20 октомври2016 29 октомври-6 ноември 2016 363

Legal and Financial English: International Legal English Certificate (ILEC)

Като част от процеса на преразглеждане на услугите си, Cambridge English Language Assessment обявиха, че спират провеждането на изпита Cambridge English: Legal (ILEC) след декември 2016г. Моля да имате предвид, че последната изпитна дата в нашия център е 19 ноември 2016г. 

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 юли 2016 27 май 2016 1-11 юли 2016 390
19 ноември 2016 14 октомври 2016 11-21 ноември 2016 390

Legal and Financial English: International Certificate in Financial English (ICFE)

Като част от процеса на преразглеждане на услугите си, Cambridge English Language Assessment обявиха, че последните изпити Cambridge English: Financial (ICFE) ще се проведат през декември 2016г.  

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 декември 2016 4 ноември 2016 2-12 декември 2016 390

Teaching Knowledge Test (TKT)

Изпитни дати

  • Изпитни дати за TKT се предлагат веднъж месечно. 
  • Свържете се с нас поне 8 седмици преди избраната от Вас изпитна дата. 
  • Последната изпитна дата за TKT в компютърен вариант ще е през декември 2016. 

Цени

Вариант на изпита Цена (в лева)
На хартия 88 
На компютър 80 

Допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас.