Юридически и финансов английски

Тези квалификации показват на работодателите ви, че имате достатъчно напреднали умения по английски език, за да работите успешно в международното право, международни финанси или счетоводство.

Cambridge English: Legal (ILEC)

Cambridge English: Legal е известен също като International Legal English Certificate (ILEC). Тази квалификация показва на работодателите ви, че имате нужните напреднали умения по английски език, за да работите успешно в международното право. 

Ниво на квалификацията: Напреднали (Advanced) = B2 и C1 на Общата европейска езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на този изпит ако в момента работите или желаете да работите  в международното право. ILEC доказва на работодателите, че можете да се справяте ефективно в англоезична правна среда. 

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да четете и разбирате договори, закони и правни становища
  • да разбирате и участвате или да водите бележки по време на правни дискусии и презентации. 
  • да пишете правни писма, меморандуми и предложения.

Какво включва изпитът?

ILEC  се състои от четири части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един и същи ден. Устният изпит може да се проведе в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи. Всички въпроси на изпита ще бъдат свързани с реални теми, които бихте срещнали в правната сфера.

 ILEC Четене писане слушане говорене
Времетраене 1 час 15 минути 1  час   15  минути 40  минути 16  минути 
% от общата оценка 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: Financial (ICFE)

Cambridge English: Financial е известен също като International Certificate in Financial English (ICFE). Тази квалификация показва на работодателите ви, че имате достатъчнo напреднали умения по английски език, за да работите успешно в международните финанси и счетоводство. 

Ниво на квалификацията: Напреднали (Advanced) = B2 и C1 на Общата европейска езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на този изпит ако в момента работите или желаете да работите в сферата на международните финанси и счетоводство. ICFE доказва на работодателите ви, че можете да работите ефективно на английски език в конкурентната среда на финансите.

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да взимате активно участие в бизнес срещи, като изразите и аргументирате мнение 
  • да разбирате финансови извлечения и бизнес доклади на теми като оценка на риска, корпоративно управление, банков сектор, придобивания и сливания
  • да пишете подробни бизнес предложения и писма.

Какво включва изпитът?

ICFE се състои от четири части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един и същи ден. Устният изпит може да се проведе в друг ден. Всички въпроси на изпита ще бъдат свързани с реални теми, които бихте срещнали във финансово-счетоводната сфера. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи. 

 ICFE Четене писане слушане говорене
Времетраене 1 час и 15   минути 1 час и 15  минути 40  минути 16  минути 
% от общата оценка 25% 25% 25% 25%

Явете се на изпити Cambridge English Legal и Financial