Защо да изберете IGCSEs/International GCSEs

Предимства

Искате Образователни квалификации, които да отворят вратите пред вас за целия свят?

Сертификатите IGCSE са най-популярните международни квалификации за ученици от 14 до 16 години. Те са вашата първа стъпка към висше образование или професионално обучение в родината ви или в чужбина. Те могат да ви помогнат: 

  • Да бъдете приети в колеж или университет във вашата страна или в чужбина
  • Да намерите по-добри възможности за кариерно развитие
  • Да отговорите на езиковите изисквания за емиграция или обучение*
  • Да развиете умения, които ще ви помогнат да водите по-интересен и успешен живот.

Британски съвет помага на повече от два милиона хора годишно да се явят на международни изпити. Можем да ви съдействаме с подкрепа и насоки, като се започне с избора на предмети и се стигне до регистрацията за изпита. 

*Например, оценка C по английски език на IGCSE често се приема за достатъчно ниво на владеене на езика в някои университети в англоезични страни. 

Ето повече информация за това как може да се регистрирате за IGCSE.

 

Какво да очаквате

Британски съвет организира и улеснява целия процес по явяване на изпита. Ненапразно имаме опита от годишното провеждане на изпити за два милиона кандидата годишно. Ето някои от нещата, които е полезно да знаете за IGCSE.

Обучение

IGCSE/International GCSE обикновено се изучават в двугодишна програма на обучение. Оценяването включва устни, писмени и практически изпити, както и курсови работи. Британски съвет не предлага обучение за тези сертификати и затова можем да проведем само писмените изпити, някои от устните изпити и част от курсовите работи, които не се оценяват при нас.

Избор на предмети

Имате избор между повече от 70 предмета – от математика до английски език. 

Изпитни институции

Изпитите се предлагат от два големи Изпитни борда: Cambridge International Examinations (CIE) и Pearson Edexcel.

Изпитите към CIE са за IGCSE, а към Pearson Edexcel са за сертификати по предметите International GCSE.
Вижте кой изпитен борд е подходящ за вас.

Различни академични възможности

Основното учебно съдържание на IGCSE/International GCSE е подходящо за ученици, които очакват да постигнат оценки между C и G. За онези, които се стремят към оценки от А* до С, се предлага по-разширена програма с повече предизвикателства в съдържанието. 

Как да учите

Можем да ви помогнем да получите достъп до качествени материали за подготовка за изпита, включително GCSEPod на Британски съвет, а също и до издания на двата изпитни борда – ръководства за учене, тестове от предишни години, онлайн приложения и други ресурси.

Тук можете да намерите съвети как да учите

Оценяване

Резултатите ви се оценяват според международно признатите оценки от A* до G. Всички изпитни работи се проверяват централно в Обединеното кралство. 

Кога ще получите резултатите?

Ще можете да видите резултатите си онлайн. Когато се регистрирате при нас, ние ще ви предоставим информация за онлайн достъп. Сертификатите се издават от съответния изпитен борд два или три месеца след изпитната сесия. 

Научете повече за получаването на резултатите.

Какво следва?

Сертификатите от IGCSE/International GCSE могат да се надградят с обучение за А- и AS-нива и дори да бъдат зачетени за прием в университет. 

Научете повече за A-levels. 

Предмети

Сертификатите IGCSE/International GCSE ви дават възможност да изберете най-подходящия за вас курс на обучение. Изборът на предмети ще се определи от целите в кариерата ви или плановете за следващата степен на образованието ви. 

Британски съвет България може да организира всички писмени изпити на двата Изпитни борда - Cambridge International Examinations (CIE) и Pearson Edexcel. Тъй като не провеждаме обучението, нямаме възможност да предложим устните изпити (с изключение на английски език), практическите изпити или оценяване на курсовите работи. 

Изберете изпитен борд и разгледайте предметите, които предлага. 

 

Как да се регистрирате

Британски съвет може да ви съдейства при всяка стъпка от процеса на регистрация. Ние ще обработим необходимите документи, ще ви предоставим за попълване нужните формуляри и ще ви уведомим за крайните срокове и регистрационни такси.

Научете как да се регистрирате за изпитите за IGCSE/International GCSE.