IELTS партньорска програма

За да подобрим сътрудничеството с нашите клиенти, създадохме партньорската програма за IELTS. Тази програма е за институции, които подготвят и/или регистрират кандидати за теста IELTS с Британски съвет и предоставя редица предимства за нашите партньори. 

Какво представлява IELTS партньорска програма?

Програмата включва четири нива на членство - бронзов, сребърен, златен и платинен статути. Те се присъждат на база общия брой IELTS кандидати, регистрирани от институцията за една календарна година. Ще можете да се възползвате от правата на съответния си статут в рамките на следващата календарна година.  За да се включите в програмата е необходимо да попълните формуляра за членство и да ни изпращате списък с регистрираните от Вас кандидати, след крайния срок за съответната изпитна сесия. 

IELTS бонус схема

В допълнение на всички останали преимущества, за всеки 20 регистрирани от Вас кандидата, ще получите обратно регистрационна такса в размер на 5 процента от общата сума на заплатените за тях изпитни такси. Бонус схемата е валидна за всички настоящи и нови членове на партньорската програма. При бонус схемата можете да прехвърляте направени от Вас, но неизползвани, регистрации за следващата календарна година.  

Бронзов статут

При регистрирани между 5 и 20 кандидата за календарна година получавате: 

 • Право на използване на комбинацията от лога 'In cooperation with British Council' и 'IELTS Registration centre' 
 • Безплатни промоционални материали (постери, брошури и др.)
 • Сертификат от Британски съвет, удостоверяващ партньорството
 • Включване на името и данните за контакти на вашата организация на уебсайта на Британски съвет като член на партньорската програма
 • Едно безплатно място на IELTS семинар за преподаватели (в зависимост от семинарната програма на Британски съвет)

 

Сребърен статут

При регистрирани между 21 и 60 кандидата за календарна година получавате:

 • Право на използване на комбинацията от лога  'In cooperation with British Council' и 'IELTS Registration centre' 
 • Безплатни промоционални материали (постери, брошури и др.)
 • Сертификат от Британски съвет, удостоверяващ партньорството
 • Включване на името и данните за контакти на вашата организация на уебсайта на Британски съвет като член на партньорската програма
 • Безплатен комплект подготвителни материали за IELTS 
 • Две безплатни места на IELTS семинар за преподаватели (в зависимост от семинарната програма на Британски съвет)

 

Златен статут

При регистрирани между 61 и 100 кандидата за календарна година получавате:

 • Право на използване на комбинацията от лога 'In cooperation with British Council' и 'IELTS Registration centre'  
 • Безплатни промоционални материали (постери, брошури и др.)
 • Сертификат от Британски съвет, удостоверяващ партньорството
 • Включване на името и данните за контакти на Вашата организация на уебсайта на Британски съвет като член на партньорската програма
 • Рекламен IELTS банер 
 • Безплатен комплект подготвителни материали за IELTS 
 • Три безплатни места на IELTS семинар за преподаватели (в зависимост от семинарната програма на Британски съвет)

 

Платинен статут

При регистрирани над 100 кандидата за календарна година получавате:

 • Право на използване на комбинацията от лога In cooperation with 'In cooperation with British Council' и 'IELTS Registration centre'  
 • Безплатни промоционални материали (постери, брошури и др.)
 • Сертификат от Британски съвет, удостоверяващ партньорството
 • Включване на името и данните за контакти на Вашата организация на уебсайта на Британски съвет като член на партньорската програма
 • Рекламен IELTS банер 
 • Безплатен комплект подготвителни материали за IELTS 
 • Четири безплатни места на IELTS семинар за преподаватели (в зависимост от семинарната програма на Британски съвет)
 • Една затворена IELTS сесия, организирана за група ваши кандидати,  при положение, че отговаряте на минималните изисквания 
 • Един безплатен семинар за кандидати, организиран от Британски съвет, за група между 5 и 15 кандидата