Участвайте в конкурса

Ако сте на възраст от 21 до 40 години и можете да обясните научна тема само за 3 минути конкурсът "Лаборатория за слава" е точно за вас.

Разбираемото и атрактивно обясняване на научни теми пред неспециализирана публика помага за промяната на публичния образ на учените и защитава използването на обществени средства за изследователска дейност.  

Работите или учите природни или инженерни науки?