Изиграйте своята роля с #PlayYourPart

Включете се в глобалната инициатива Play Your Part. Всеки може да "изиграе своята роля" като сподели любимия си цитат от Шекспир. Британски съвет и благотворителната организация Voluntary Service Overseas (VSO) ви канят да използваме силата на Шекспировото творчество, за да помогнем за по-добро бъдеще на децата по света.