Курс Communicative Assessment

Този онлайн курс помага на учителите да прилагат в практиката си методологията за комуникативна оценка и да създават собствени материали за оценяване.

Communicative Assessment е кратък немодериран курс с продължителност 20 часа онлайн, който е предназначен за заети учители и изпитващи по английски език, интересуващи се от нови подходи в оценяването и тестването.

Ккурсът за самостоятелна работа (self-access course). Това означава, че няма онлайн лектор или друга вид комуникация с обучаващ въпреки, че участниците са насърчавани да участват във форумите на сайта TeachingEnglish.

Курсът съдържа полезни ресурси, упражнения, дискусионни дейности и възможности сами да създавате материали за оценяване, които да са подходящи за вашата преподавателска дейност.

Курсът има за цел да помогне на участниците да:

 • идентифицират някои от ключовите области, свързани с комуникативното езиково обучение
 • се фокусират върху оценяването и тестването в рамките на комуникативния подход в преподаването на английски език.
 • свържат теорията за оценяването с подготовката на материали за тестване и оценка
 • се фокусират върху тестване на всяко езиково умение, както и върху интегриране на тестването на умения.

Съдържание на курса

Курсът е съставен от минимум 20 часа онлайн обучение, което се състои от общо 10 части. 

Всяка част съдържа учебни задачи и упражнения, задачи за четене. Някои части съдържат задачи за слушане.  

Десетте части покриват следните теми:

 1. Теория на оценяването
 2. Форматно оценяване
 3. Преглед 
 4. Анализ
 5. Спецификация на теста
 6. Тестване на умения за четене
 7. Тестване на умения за писане
 8. Тестване на умения за слушане
 9. Тестване на умения за говорене
 10. Тестване на интегрирани умения