Курс Learning Technologies for the Classroom

Осъвременете преподавателските си практики и научете как да използвате новите технологии в класната стая

Курсът Learning Technologies for the Classroom съдържа много практически идеи, с помощта на които можете да направите вашите уроци по-интерактивни и интересни за учениците. Научете как да трансформирате начина си на преподаване и да вдъхновявате своите ученици - от използване на социални мрежи до популярни софтуерни програми и световната компютърна мрежа Интернет.

Курсът е подходящ за широк кръг преподаватели по английски, но е специално разработен за две основни групи:

 • учители без педагогически опит или преподаватели, обучващи се в различни специалности с педагогическа насоченост, които биха искали да усвоят основите на ИКТ (Информационни и комуникационни технологии)
 • опитни учители, които за пръв път се запознават с използването на технологии в преподаването.

Съдържание на курса

Модул 1 - Основни въпроси при използването на технологии в преподаването

 • Част 1 – Въведение в технологиите за преподаване: Въведение в учебните ИКТ – преглед на някои от въпросите, които трябва да имате предвид, когато използвате технологии за преподаване на  английски език в класната стая.
 • Част 2 – Кибер сигурност: Тази част разглежда въпроси свързани с детската безопасност в интернет в час и извън час, както и възможните злоупотреби с технологии с цел тормоз – важни въпроси когато преподавате на деца на всякаква възраст.
 • Част 3 - Дигитална грамотност: Тук ще разглеждате какво точно е дигиталната грамотност, както и някои съображения относно интегриране на дигиталната грамотност в уроците и програмата. Също така ще разгледате някои от проблемите и предизвикателствата свързани с преподаването на ученици, които са израснали в дигиталната ера.
 • Част 4 – Ограничени ресурси: В много учебни институции има силно ограничени технологични ресурси и това може да се отнася и за вашата месторабота.

Модул 2 – Технологии

 • Част 1 – Използване на офисни приложения за обучение на цял клас: Често учителите използват само офисни приложения като Word или PowerPoint, за да подготвят план на урок, да поставят задачи или да създават презентации за езиковите единици, които преподават. Но има и други педагогически подходящи и ангажиращи дейности, които могат да се правят с този тип програми.
 • Част 2 – Използване на офисен софтуер аз работа по двойки и в групи: Много училища сега имат компютърна зала, в която може да се проведе някой урок и учениците да работят на компютрите или самостоятелно, или в малки групи в зависимост от броя на компютрите. Тази част разглежда разработване на набор от дейности като се използват Microsoft Word и PowerPoint.
 • Част 3 – Социалните мрежи за учебна цел: Разглеждат се възможностите и преградите, които социалните мрежи представляват за учителите и учениците по английски език.
 • Част 4 - Мобилно учене: Тази част разглежда развиването на целенасочени, педагогически уместни дейности за езиково обучение като се използват различни видове мобилни устройства и приложения.

Модул 3 – Технологични техники

 • Част 1 – Оценяване и подбор на уебсайтове: Има огромен брой уебсайтове в интернет, които имат потенциални ползи за учителите по английски. За да намерят най-добрите е необходимо учителите да оценяват и подбират ефективно.
 • Част 2 – Интегриране на интернет: Учителите и учениците трябва да могат да използват всякакви учебни ресурси през учебните часове по начин, който е естествен и уместен. Използването на материали от интернет не е по-различно. Тази част предоставя някои практически идеи за използването на интернет при преподаването на английски.
 • Част 3 – Търсене на ресурси в интернет: Предлагат се насоки как бързо могат да се намерят качествени ресурси в интернет като се използват специални техники за търсене. Разглежда се и темата за авторско право.
 • Част 4 – Идеи за проекти и връзки с други училища: Връзките между училища става много популярни по целия свят, а взаимоотношенията и преживяванията, които се появяват в резултат на тези проекти могат да бъдат много удовлетворяващи както за учителите, така и за учениците. Тук се разглежда използването на технологиите за преподаване като начин да се създадат партньорски проекти с училища в други страни.

Модул 4 – Езиково развитие с технологии

 • Част 1 – Онлайн писане за ученици и учители: Блоговете са интернет инструменти, които дават възможности на хората да публикуват свои текстове на уебсайт, като позволяват на по-широка публика да взаимодейства с текста, ако авторът желае. Тази част е посветена на информацията как блоговете могат да се използват от учители и ученици по английски.
 • Част 2 – Съвместно писане онлайн: Уики-тата са примери за увеличаването на възможността потребителите да допринасят за съдържанието на уебсайтове. Тази част разглежда как уики-тата могат да бъдат използвани в класната стая за езиково обучение, за да помогнат в развитието на уменията за писане на учениците.
 • Част 3 – Практикуване на слушане и говорене с онлайн радио: Интернет ни предоставя много възможности да работим с онлайн радио – както да го слушаме, така и да го създаваме. Тази част разглежда популярно аудио съдържание и как можете да го използвате в уроците си. Също така обяснява как технологиите могат да се използват, за да дадете възможност на учениците си да създадат свой аудио материал.
 • Част 4 – Практикуване на слушане и говорене с онлайн видео: Тук се разглежда как някои от видео ресурсите, които съществуват, могат да се използват, за да се включи ценен езиков материал в урока по английски и как видео технологиите могат да се използват, за да се даде на учениците полезна обратна връзка.