Курс Primary Essentials

Научете най-важното за преподаването на английски на малки деца и помогнете на своите ученици да достигнат пълния си потенциал.

С този курс можете да развиете уменията си за преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години. 

При успешно завършване на курса участниците ще:

  • могат да идентифицират някои от основните проблеми, свързани с преподаването на английски език на деца
  • могат да прилагат различни техники за използване на песни и игри, за да подобрят процеса на учене при децата
  • разберат как различните стилове на учене оказват влияние върху начина, по който учим и да се запознаят с различни техники за използване на тези стилове; 
  • разберат как планирането на урока е свързано с учебния план и учебната програма, и как учебната програма определя какво и как да се преподава.
  • идентифицират различни фактори, свързани с управлението на процесите в класната стая, които влияят върху условията за учене.

Съдържание на курса

Част 1 – Първи стъпки в преподаването на деца

Този модул разглежда основните въпроси, свързани с преподаването на английски на деца, разглежда разликите между преподаване на деца, тийнейджъри и възрастни и информира за мерки, които учителите могат да предприемат, за да създадат по-ефективна учебна среда.

Част 2 – Песни и игри

Този модул разглежда употребата на игри в класната стая и повишава информираността по въпросите, свързани с избора на подходящи игри. Разглеждат се и различни начини, по които могат успешно да се използват песни и добре познати мелодии в класната стая.

Част 3 – Стилове на учене

Този модул помага на учителите да развият ключови познания за начините, по които децата учат, и по-конкретно как децата учат езици. Тази част на курса също така има за цел да развие по-критично разбиране за съвременната методология за обучаване на деца. 

Част 4 – Учебни планове и програми

Този модул помага на учителите да развият ключови познания за изготвяне на план на урока и различните му етапи. Също така предлага техники за преподаване на езика и и помага да се развият важни умения при изготвяне на план на урока.

Част 5 – Управление на процесите в класната стая

Разглежда се модел за установяване на правила в класната стая, как да се управлява подредбата на стаята, ресурсите и рутинните дейности.