Как да се регистрирате за онлайн курс за преподаватели

Регистрацията за онлайн курс за професионално развитие на преподаватели е бърза и лесна 

Според начина на провеждане, курсовете могат да бъдат с онлайн модератор или за напълно самостоятелна подготовка. 

Модерирани курсове

Ако искате да се запишете за модериран курс, моля имайте предвид обявените по-долу сесии и крайни дати за регистрация.

Следващите модерирани курсове ще започнат в края на месец септември 2016 г. Точните дати ще бъдат обявени през август, но можете още сега да изпратите своя формуляр за регистрация.

Модериран курс цена Начало Срок за регистрация
TeachingEnglish TKT Essentials (Module 1) 260 лв. N/A N/A
TeachingEnglish TKT Essentials (Modules 2 & 3) 260 лв. N/A N/A
Content and Language Integrated Learning (CLIL) Essentials 290 лв. в края на септември 2016 ще бъде обявен през август
Primary Essentials 260 лв. в края на септември 2016 ще бъде обявен през август
Learning Technologies for the Classroom 260 лв. в края на септември 2016 ще бъде обявен през август

Курсове за самостоятелна подготовка

Записването за курсовете за самостоятелна подготовка е възможно през цялата година - ще можете да започнете курса 10 дни след заплащане на таксата.

Курс за самостоятелна подготовка Цена
Communicative Assessment 150 лв.
Steps to Success 150 лв.
Steps to Success (with portfolio) 260 лв.
Special Educational Needs 150 лв.
Special Educational Needs (with portfolio) 260 лв.
Learning Technologies for the Classroom 150 лв.
Learning Technologies for Business English Teachers 150 лв.

Възможност за допълнително обучение

Предлагаме и възможност за участие в еднодневен присъствен семинар, воден от преподавател от Британски съвет, който ще се проведе в София в края на онлайн курса. Цената за присъствения семинар е 50 лева и се провежда само при минимум 10 записали се.

Преди да се регистрирате за курс, моля прочетете следната информация

Изисквания

 • Участниците в курса трябва да имат достъп до компютър с връзка с интернет и да разполагат с около 60 минути на ден, включително и през уикенда.
 • Необходимо ниво на владеене на английски език - най-малко В1 по Общоевропейската езикова рамка (Council of Europe Framework) (IELTS 4.0)

Оценяване и сертификат

 • Курсистите се оценяват в края на всеки модул.
 • Курсовите им работи формират сумарна оценка, която може да бъде Отличен / Задоволителен / Незадоволителен.
 • Постигналите оценка Отличен или Задоволителен ще получат сертификат от Британски съвет до един месец след завършването на курса.

Как да се регистрирате

Стъпка 1: Изпратете формуляра за регистрация

 • Моля изтеглете формуляра от линка в края на тази страница
 • След като го попълните, моля изпратете го по имейл до teacher.training@britishcouncil.bg преди изтичането на крайния срок за регистрация за съответния курс.

Стъпка 2: Платете таксата за курса

 • Можете да платите в брой или по банков път:
 • С банков превод по банковата ни сметка с IBAN: BG07 CITI 9250 1051 0015 00 в CITIBANK
  Моля имайте предвид, че е важно в полето "основание за плащане" на платежното нареждане да напишете "онлайн курс" и името на участника в курса.  
 • В брой в нашия Център за обслужване на клиенти в София.