Сигурни ли сте, че компанията ви може да работи ефективно на световния език на бизнеса? Уверете се, че не губите предимство пред конкуренцията!

Ние сме световните експерти по английски и можем да помогнем на служителите ви да развият езиковите умения, необходими за работа в глобална среда. Предлагаме оценка на знанията по английски, определяне на необходимите за нуждите ви езиковите нива и обучение, съобразено с конкретните цели на вашата организация.

Оценка на езиковите умения

Екипът ви притежава ли уменията по английски, необходими за успеха на вашия бизнес? Отговорът можете да получите от Aptis – тест за определяне и съпоставяне на нивата по английски, използван от организации по целия свят. Той е компютърен, бърз, гъвкав и точен. Освен това, Aptis е на много достъпна цена, което дава възможност да оценявате езиковите умения на цели екипи или дори на всички в компанията.Така ще можете да вземете най-добрите решения за подбор, развитие и обучение на служителите. 

Определяне на необходимите нива

Резултатите от Aptis ще ви дадат много задълбочен поглед, от който можете да извлечете максимална полза с помощта на нашите експерти по английски. Ще обсъдим вашите специфични нужди и изисквания, ще интервюираме служители, ще прегледаме документи и дейности, за които се използва английски език. След този цялостен анализ, ще изготвим индивидуален доклад за необходимите за дейността ви нива по английски и специфични препоръки за обучение и развиване на езиковите умения на служителите ви.

Обучение

Можем да разработим индивидуални програми за обучение с много голяма практическа насоченост, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес. Предлагаме както интензивни, така и дългосрочни възможности за обучение на групи с различна големина. Занятията могат да се провеждат както в сградата на Британски съвет, така и във вашия офис, в удобно за вашата компания време.