В настоящата сложна ситуация нашият приоритет са здравето и благосъстоянието на нашите курсисти, клиенти и партньори. 

Като глобална организация ние общуваме с повече от 80 милиона души в над 100 страни по целия свят чрез проектите и услугите ни в областта на изкуствата, образованието, обучението и оценяването по английски език. В много държави, включително и в България, временно спряхме част от тези дейности в отговор на насоките на местните държавни и здравни органи. 

В изпълнение на разпоредбите на българските власти, Британски съвет премина в отдалечен режим на работа.  Ако искате да се свържете с нас, моля да ни изпратите запитването си до имейл contact@britishcouncil.bg.

Курсовете ни по английски в нашите учебни центрове са временно преустановени. Обмисляме алтернативни начини за провеждане на уроците, където е възможно, за да компенсираме пропуснатите учебни занятия. Например, от 23 март (понеделник) започваме виртуални уроци  за текущите курсове за възрастни. Ще продължим да уведомяваме всички наши курсисти за предстоящите промени, директно чрез имейл и чрез нашите комуникационни канали за обучаващите се в Британски съвет – Edmodo (за възрастни и тийнейджъри), както и ClassDojo (за по-малките деца и техните родители).  

Всички изпити, включително IELTS, Cambridge English Qualifications, университетски, професионални и училищни изпити, се преустановяват до 15 април 2020 г.  Ние ще се свържем с всички регистрирали се кандидати за изпити, след прекратяването на извънредното положение в страната, за да ги уведомим за следващата възможна дата за техния изпит.   

Международните студенти, включително и от България, които в момента учат висше образование в Обединеното кралство са изправени пред изключително трудна ситуация в момента, заради бързото разпространение на COVID-19. Ние сме насреща, за да предоставим информация и насоки. За повече подробности вижте нашия уебсайт Study UK

Нашият приоритет са здравето и сигурността на курсистите, клиентите, партньорите и служителите ни. Продължаваме да следим ситуацията внимателно и да взимаме мерки, в съответствие с насоките на местните власти. 

Благодарим ви за разбирането.