Последно обновено на: 08 септември 2022 г.

Трябва ли да предоставя Зелен сертификат / COVID сертификат?

В изпълнение на последните разпоредби, за явяването на изпит не се изисква предоставянето на Зелен сертификат / COVID сертификат (в това число за изпитите, организирани от Британски съвет – IELTS, Cambridge English Qualifications и всички останали университетски и училищни изпити). 

Безопасно ли е да се явя на изпит по английски в Британски съвет? / Имам регистрация за изпитна сесия – какви са мерките за опазване здравето и безопасността на кандидатите?

Здравето на кандидатите и екипът ни са наш приоритет. Преди да проведем изпитна сесисия, ние:

 • проверяваме, че са спазени всички насоки за безопасност на държавните власти, както и тези на Британски съвет;
 • информираме служителите на изпитния център какво да правят и как да се подготвят за пристигането на кандидатите.

Въведохме следните мерки, за да направим местата за провеждане на нашите изпити възможно най-безопасни: 

 • Залите за провеждане на изпитите ще бъдат почиствани преди всяка сесия;
 • При компютърен вариант на изпитите, оборудването ще бъде дезинфекцирано преди всяка изпитна сесия;
 • Нашите служители ще носят маски;
 • Всички кандидати за изпити също трябва да носят маска във всички помещения в изпитните ни центрове, включително в зоната за изчакване, за регистрация, за оставяне на багаж, при съпровождане до изпитната зала и до тоалетните. Поради увеличаващия се брой на заразени с Covid-19 носенето на маска е задължително по време на цялата изпитна сесия – от влизането в изпитния център до напускането му. Ако имате разрешение да не носите маска (например поради заболявания като астма), е необходимо да предоставите медицински документ, който да удостоверява това. Документът трябва да се представи в деня на изпита при регистрацията ви в изпитния център;
 • Задължително е спазването на дистанция от 1,5 метра;
 • От вас ще се изисква да носите маска във всички общи части на сградата и да спазвате физическо разстояние от метър и половина по всяко време. Няма да предоставяме маски, но кандидатите ще трябва да носят свои в деня на изпита;
 • Ако желаете, можете да носите латексови ръкавици, въпреки че те не са задължителни;
 • Ще осигурим дезинфектанти и ще помолим всички кандидати да ги използват редовно или да мият ръцете си, за да осигурят безопасна среда. Също така, ще осигурим течен сапун в тоалетните, така че кандидатите да могат да измият ръцете си;
 • Няма да предоставяме химикалки или моливи. Кандидатите ще трябва да ползват свои собствени канцеларски материали.

Декларация за сипмтоми

Кандидатите, които имат симптоми, наподобяващи тези на Covid-19, не бива да се явяват на изпит. В сайта на Световната здравна организация ще намерите обща информация за мерките за хигиена и дезинфекция, които се препоръчват във връзка с Covid-19. 

Ако кандидат прояви симптоми непосредствено преди изпитната си сесия, е необходимо да се свърже с Изпитния ни център, за да пренасрочи изпитната си дата. 

Преди началото на изпита, кандидатите ще бъдат помолени да попълнят декларация, в уверение на това, че не са под карантина, не са били в контакт с някого с Covid-19 през последните 14 дни и че самите те нямат симптоми, подобни на Covid-19.

Трябва ли да нося маска на местата, където провеждате изпитите?

В изпълнение на последните разпоредби, при посещение на нашия офис, включително за явяване на изпит, носенето на предпазна маска на лицето не е задължително.

Предоставяте ли ръкавици и дезинфектант за ръце?

Дезинфектанти за ръце ще бъдат разположени на различни точки на мястото на провеждане на изпита. Също така, ще осигурим течен сапун в тоалетните, така че кандидатите ще могат да измият ръцете си. 

Няма да предоставяме маски, но кандидатите ще трябва да носят свои в деня на изпита. 

Няма да предоставяме латексови ръкавици. Можете да донесете свои, но те не са задължителни.  

Къде мога да намеря информация за предстоящи изпитни дати?

Вижте следващите изпитни дати, за които можете да се регистрирате тук: 

Регистриран съм за изпит, който е отменен. Как мога да се прехвърля за следваща изпитна дата?

Ще получите имейл от екипа на Изпитния ни център с информация за новата си изпитна дата. Ако не желаете да се прехвърлите за следваща изпитна дата, може да поискате пълно възстановяване на заплатената такса. 

Изпитът ми е отменен и аз бях прехвърлен за следваща изпитна дата. Мога ли да сменя датата?

Ако сме ви насочили към нова изпитна дата, без да поискаме съгласието ви за това, имате възможност да поискате допълнителна промяна на датата без да заплащате такса за това, в случай, че избраната от вас дата е в рамките на до три месеца след края на периода на отмяна на изпитите. 

Ако сте се съгласили на предложената нова изпитна дата, но поискате да я промените впоследствие, ще трябва да заплатите такса за трансфер. Това е стандартна процедура. 

Мога ли да поискам възстановяване на изпитната такса, в случай, че не мога да пътувам до мястото на провеждане на изпита?

Ако заявката ви е вследствие на причини, свързани с Covid-19, може да поискате възстановяване на заплатената такса. Може също и да поискате прехвърляне към следваща изпитна дата. Ако ви се налага да вземете изпита си в друга страна, то тогава ще трябва да отмените първоначалната си регистрация, да поискате възстановяване на таксата и да се запишете наново в съответния изпитен център в друга държава.

Новият изпит към който съм прехвърлен ще се състои ли по същото време (ден от седмицата и час)?

Ако изпитът ви е отменен, ще получите информация по имейл от екипа на Изпитния ни център с информация за възможните следващи изпитни дати, включително дните и часовете на провеждането им.

Регистрирах се за изпит чрез ваша партньорска институция. Как мога да прехвърля регистрацията си за друга изпитна дата?

Моля да се свържете директно с институцията/ училището, чрез които сте се регистрирали и следвайте техните насоки относно прехвърляне на изпитна дата/ възстановяване на изпитна такса.

Как мога да получа резултати и сертификата си от изпита?

Имате достъп до резултатите от IELTS теста чрез профила си в портала за кандидати (IELTS Candidate Portal). Можете да видите резултатите си 13 календарни дни след датата на теста, ако сте се явили на хартиен вариант и след 3-5 календарни дни, ако сте се явили на компютърен вариант.

Резултатите от IELTS остават онлайн в продължение на 28 дни, но не могат да се използват като официално потвърждение за вашето представяне. 

Резултатите от изпитите на Кеймбридж са налични на уебсайта на Cambridge Assessment English, за който сте получили персонален код за достъп. 

Резултатите от хартиения вариант на изпитите на Кеймбридж се получават в рамките на четири до шест седмици след датата на писмената част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената част от изпита. 

Ще ви информираме за начина на получаване на вашите резултати (Test Report Form) или на вашия сертификат от Cambridge Assessment English. Тъй като в момента офисът ни работи при ограничен достъп за посетители, вашият сертификат ще бъде изпратен на адреса, който сте предоставили при регистрация за изпита.

Не предоставиме резултати от изпитите по телефон, по имейл или факс, поради съображения за сигурност. 

Къде мога да намеря допълнителна информация за моята изпитна сесия (място на провеждане, час и т.н.)?

Ще ви бъде изпратен график на сесията с пълната информация относно изпитния ден (място на провеждане, час на пристигане, час на изпита и т.н.) по имейл. Ако не получите тази информация три дни преди изпита, моля свържете се с нас незабавно.

Ще получите и съобщение с информация за необходимите предпазните мерки и изисквания по време на изпитния ден. 

Как да се свържа с Центъра ви за клиенти?

Нашият екип за връзка с клиенти отговаря на всички запитвания по имейл, телефон и чрез чата ни на живо посредством Facebook Messenger, с изключение на официалните неработни дни за Британски съвет в България.  

Има ли ограничение за броя на клиенти в мястото на провеждане на изпита?

Всички места за провеждане на изпитите имат ограничения на броя на кандидати, които могат да бъдат настанени. Съответният брой зависи от разпоредбите на държавните власти и размерите на залите. Прилагаме мерки за физическо разстояние, поради което провеждаме изпитните сесии с по-малък брой кандидати, отколкото преди Covid-19.

Споделете това