Последно обновено на: 2 юли (четвъртък) 2020 г.

Планирате ли нови изпитни сесии? Къде мога да намеря информация за предстоящи изпитни дати в моя град?

Ще намерите информация за предстоящи изпитни сесии на нашия уебсайт и в нашите онлайн платформи за регистрация. Моля, проверете за информация относно наличните дати за изпитите тук:

Ще организирате ли допълнителни изпитни сесии за изпитите на Кеймбридж през лятото?

Знаем, че поради ограниченията, наложени от Covid-19, има много кандидати, които чакат да положат изпитите си. Работим в сътрудничество с Cambridge Assessment English, за да предложим на кандидатите избор от различни изпитни сесии през летния период. Това обаче зависи от наличието на подходящи места за провеждане на изпитите, тъй като ние спазваме строги изисквания за безопасност.

Вижте предстоящите изпитни дати тук. 

Изпитната дата, за която се регистрирах беше отменена. Как да се прехвърля за следваща изпитна сесия/ да подам молба за възстановяване на изпитната такса?

Ако не сте поискали възстановяване на изпитната такса, след като първоначалната ви сесия е била прекратена, служителите на нашия Изпитен център ще ви информират веднага щом сесията ви бъде прехвърлена за нова дата.

Вече провеждаме изпити в България и в случай, че имате въпрос относно следващи дати или възстановяване на такса, моля да се свържете с нас. 

Изпитът за който се регистрирах беше отменен и аз бях прехвърлен/а за друга дата. Мога ли да я променя сега?

Ако сте прехвърлени за нова дата и не сте били консултирани за това преди промяната, можете да поискате еднократна промяна на изпитната датата без заплащане, за нова изпитна сесия, която да се проведе в периода до края на август.

Ако сте се съгласили с новата изпитна дата, която сме ви предложили, нямате право на безплатна промяна. Ще трябва да се свържете с изпитния център и да посочите основателна причина за промяната. В случай на одобрение на заявката ви, ще ви бъде начислена малка такса. Това е стандартна процедура при промяна на изпитни дати.

Офисът ви е затворен за посетители. Как мога да получа сертификата си?

Имате достъп до резултатите от IELTS теста чрез профила си в портала за кандидати (IELTS Candidate Portal). Можете да видите резултатите си 13 календарни дни след датата на теста, ако сте се явили на хартиен вариант и след 3-7 календарни дни, ако сте се явили на компютърен вариант.

Резултатите от IELTS остават онлайн в продължение на 28 дни, но не могат да се използват като официално потвърждение за вашето представяне. 

Резултатите от изпитите на Кеймбридж са налични на уебсайта на Cambridge Assessment English, за който сте получили персонален код за достъп. 

Резултатите от хартиения вариант на изпитите на Кеймбридж се получават в рамките на четири до шест седмици след датата на писмената част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената част от изпита. 

Ще ви информираме за начина на получаване на вашите резултати (Test Report Form) или на вашия сертификат от Cambridge Assessment English. Тъй като в момента офисът ни е затворен за посетители, вашите сертификати ще бъдат изпратени на адреса, който сте предоставили при регистрация за изпита.

Не предоставиме резултати от изпитите по телефон, по имейл или факс, поради съображения за сигурност. 

Мога ли да получа сертификата си от вашия офис?

Нашият изпитен център ще ви информира за начина на получаване. Тъй като в момента офисът ни е затворен за посетители, вашият сертификат ще бъде изпратен на адреса, който сте предоставили при регистрация за изпита.

Къде мога да намеря допълнителна информация за моята изпитна сесия (място на провеждане, час и т.н.)?

Ще ви бъде изпратен график на сесията с пълната информация относно изпитния ден (място на провеждане, час на пристигане, час на изпита и т.н.). Ако не получите тази информация три дни преди изпита, моля свържете се с нас незабавно.

Ще получите и съобщение с информация за необходимите предпазните мерки и изисквания по време на изпитния ден. 

Безопасно ли е да се явя на изпит по английски в Британски съвет? / Имам регистрация за изпитна сесия – какви са мерките за опазване здравето и безопасността на кандидатите?

Здравето на кандидатите и екипът ни са наш приоритет. Преди да проведем изпитна сесисия, ние:

  • проверяваме, че са спазени всички насоки за безопасност на държавните власти, както и тези на Британски съвет.
  • информираме служителите на изпитния център какво да правят и как да се подготвят за пристигането на кандидатите. 

Въведохме следните мерки, за да направим местата за провеждане на нашите изпити възможно най-безопасни: 

  • Залите за провеждане на изпитите ще бъдат почиствани преди всяка сесия
  • При компютърен вариант на изпитите, оборудването ще бъде дезинфекцирано преди всяка изпитна сесия
  • Нашите служители ще носят маски
  • От вас ще се изисква да носите маска във всички общи части на сградата и да спазвате физическо разстояние от два метра по всяко време 
  • Ако желаете, можете да носите латексови ръкавици, въпреки че това не са задължителни
  • Ще осигурим дезинфектанти и ще помолим всички кандидати да ги използват редовно или да мият ръцете си, за да осигурят безопасна среда 
  • Няма да предоставяме химикалки или моливи. Кандидатите ще трябва да ползват свои собствени канцеларски материали. 

Предоставяте ли ръкавици и дезинфектант за ръце?

Дезинфектанти за ръце ще бъдат разположени на различни точки на мястото на провеждане на изпита. Също така, ще осигурим течен сапун в тоалетните, така че кандидатите ще могат да измият ръцете си. 

Няма да предоставяме маски, но кандидатите ще трябва да носят свои в деня на изпита. 

Няма да предоставяме латексови ръкавици. Можете да донесете свои, но те не са задължителни.  

Има ли ограничение за броя на клиенти във вашия офис/мястото на провеждане на изпита?

Офисът ни в София е затворен за посетители, въпреки че подновихме провеждането на изпитните сесии. 

Всички места за провеждане на изпитите имат ограничения на броя на кандидати, които могат да бъдат настанени. Съответният брой зависи от разпоредбите на държавните власти и размерите на залите. Прилагаме мерки за физическо разстояние, поради което провеждаме изпитните сесии с по-малък брой кандидати, отколкото преди Covid-19.

Трябва ли да нося маска на местата, където провеждате изпитите?

Всички кандидати и наши служители трябва да носят маски в общите части на мястото на провеждане на изпита. Дори ако разпоредбите на държавната местна власт не изисква това, решихме да направим носенето на маски задължително в общите части, за да осигурим безопасна среда по време на изпита. 

Как да се свържа с Центъра ви за клиенти?

Офисът ни в София все още е затворен за посетители, но нашият екип за връзка с клиенти ще продължи да отговаря на всички запитвания по имейл, телефон и чрез чата ни на живо посредством Facebook Messenger.