Как преподаваме английски в Британски съвет?

  • Стараем се да превърнем обучението в забавно преживяване, защото хората учат по-добре, когато им е приятно да бъдат в класната стая.
  • Използваме разнообразни методи на преподаване, защото различните курсисти имат различни стилове на учене.
  • Насърчаваме курсистите да работят по двама или в група, за да развият умения за комуникация в ситуации от реалния живот.
  • Използваме комбинация от учебници по английски на специализирани издателства и материали, подготвени от нашите преподаватели.
  • Преподаваме на курсистите езикови и практически умения.
  • Преподаваме също умения за учене, за да ви помогнем да станете по-независими в езиковото си обучение.
  • Успешно интегрираме технологиите в курсовете ни, за да подобрим учебния процес, да помогнем за развиването на творческото и критично мислене, както и за по-добра дигитална грамотност. 
  • Предоставяме достъп до висококачествено онлайн съдържание и дигитални ресурси, в помощ на обучението в класната стая и извън нея. 
  • Очакваме да участвате активно в своето обучение.

Нива и курсове на Британски съвет

Предлагаме голямо разнообразие от курсове по английски. Независимо дали сте начинаещи или искате да доразвиете уменията си, за да постигнете ниво за напреднали, можем да ви препоръчаме най-подходящия за вас курс. 

CEFR = Ниво по европейската езикова рамка

CEFR ниво Курсове по общ английски Курсове по бизнес английски Изпит на Кеймбридж IELTS подготовка
A0 Beginner          

 

A1

Elementary A

Elementary B

Elementary C

 

A2

Pre Intermediate A

Pre Intermediate B

Pre Intermediate C

 

 

 

A2 Key 

 

B1

Intermediate A

Intermediate B

Intermediate C

 

 

Intermediate

 

B1 Preliminary

B1 Business Preliminary

 

IELTS Coach 

 

B2

Upper Intermediate A

Upper Intermediate B

Upper Intermediate C

Pre Advanced A

Pre Advanced B

 

 

Upper Intermediate 

 

B2 First

B2 Business Vantage 

 

 

 

 

 

 

 

 

IELTS Master 18

IELTS 36    

 

C1

Advanced A

Advanced B

Advanced C

 

 

 

Advanced

 

 

C1 Advanced

C1 Business Higher

 

C2

Proficiency A

Proficiency B

Proficiency C

 

C2 Proficiency