Знаем, че обучението по английски език е успешно, когато децата се забавляват и участват активно в занятията. Знаем също, че учат най-добре, когато родителите им се интересуват и имат отношение към обучението им.

За онлайн платформата learning hub

Ако детето ви е учило при нас преди, то би трябвало да е запознато с онлайн платформата learning hub и за и онлайн упражненията, които са важна част от неговия курс. Ако това е първият му курс в Британския съвет или ако е „завършило“ нашата Early Years програма децана възраст ot 4 до 6 години, то ще използва онлайн платформата за първи път.

Онлайн платформата е много важна част от начина, по който вашето дете учи по време на курса си в Британски съвет. Това е интегрирана платформа, която обединява дейности преди, по време и след урока в подкрепа на нашия подход на преподаване – blended learning (смесено обучение). Това е мястото, където учениците извършват дейности за самообучение у дома, за да се подготвят за урокa или да прегледат и консолидират наученото.

Моля, помогнете на детето си да влезе в профила си първия път и се уверете, че има достъп до платформата. Неговият учител ще му каже кои дейности да прави и ще сподели подробностите в пост в ClassDojo след всеки урок.

Методи на преподаване

 • Всяко дете ще учи с други деца на неговата възраст и ниво на езикови умения.
 • Използваме разнообразие от учебни материали, включващи специално подбрани учебни комплекти, игри и други ангажиращи проекти и занимания, за да подпомогнем обучението на вашето дете.
 • Даваме възможност на всяко дете да използва езика като разговаря с останалите деца в групата и упражнява разнообразни умения по английски - това помага на децата да придобият по-голяма увереност и да подобрят оценките си в училище.
 • Използваме голямо разнообразие от различни упражнения за всеки урок, това помага на децата да бъдат активни и фокусирани през цялото занятие. Знаем, че всяко дете учи по различен начин и затова използваме различни видове упражнения - някои са свързани с картини, други със звуци, а някои изискват движение в класната стая. Това гарантира, че детето ви ще учи с максималния си потенциал.

Оценяване и напредък

Ние ще:

 • оценяваме курсистите по подходящ начин в зависимост от възрастта им. Децата от Early Years и Primary се оценяват неформално чрез упражненията по време на часовете. Учениците от групи Secondary имат по-формални писмени работи, както и редовни тестове за определяне на напредъка. В допълнение, преподавателите постоянно следят как се справя всеки курсист, а ние се стремим да информираме родителите редовно. В края на всеки курс издаваме сертификат за завършено ниво.

Бихме искали да помолим родителите: 

 • да разговаряте с преподавателя на детето ви ако имате въпроси или коментари относно напредъка или участието в часовете.

Домашна работа

Ние ще:

 • даваме домашна работа на участниците в курсовете, за да затвърдят наученото в час.

Бихме искали да помолим родителите: 

 • да проверявате дали вашето дете е подготвило домашната си работа преди всяко занятие.

Нашите правила за добро поведение

Нашите правила: 

 • Спазвайте инструкциите.
 • Слушайте преподавателите, служителите от администрацията и другите курсисти. 
 • Давайте възможност на всеки да участва активно в учебните занятия.
 • Спазвайте реда и безопастността по време на часовете и междучасията.

Съгласно нашите правила:

 • ще учим децата, че всеки един е добре дошъл и важен за Британски съвет
 • ще учим децата как да спазват добро поведение по време на учебните занятия
 • ще разговаряме с децата, когато нарушават реда в часовете и ще им обясним защо това поведение е проблем. Ако те продължат да нарушават реда и не подобрят поведението си, ние ще се свържем с родителите, за да намерим решение на проблема. Ако детето отново не спазва реда, за съжаление може да се наложи да ви помолим да прекратите участието му в курса.
 • ще обсъждаме поведението на всяко дете само с негов родител (не и с други родители).

Бихме искали да помолим родителите: 

 • да работите заедно с нас, за да спазват децата правилата за добро поведение.

Политика за закрила на децата

Съгласно политиката ни за закрила на детето:

 • ще се грижим за вашето дете от началото до края на всеки урок
 • ще позволим децата да си тръгват сами след часовете, ако изрично сте ни уведомили, че сте съгласни
 • ще позволим децата да си тръгват след часовете единствено с упълномощени от вас лица
 • ще ви информираме ако детето ви е пострадало по някакъв начин по време на час.

Бихме искали да помолим родителите: 

 • да водите детето си не по-рано от 15 минути преди занятието и да го взимате не по-късно от 15 минути след края (за нива Early Years и Primary)
 • да ни информирате ако детето ви ще отсъства повече от едно занятие.

Вижте още

Споделете това