Нашата мисия

Правим всичко възможно да предоставим на нашите курсисти структурирана програма за езиково обучение по английски, която да дава възможност на всеки да достигне своя пълен потенциал в стимулираща, удовлетворяваща и безопасна среда. 

Нашият подход

Вярваме, че курсистите учат най-ефективно, когато занятията са увлекателни, мотивиращи и предизвикателни. Всеки се развива и учи с различни темпове и затова курсовете ни са съобразени с индивидуалното развитие и напредък на всеки един курсист. Нашите преподаватели използват голямо разнообразие от техники и учебни материали, подходящи за различни възрасти, за да осигурят най-ефективната езикова подготовка. 

Очакваме от нашите курсисти да участват активно в своето обучение и да анализират постигнатия напредък. Нашият подход на преподване включва всички аспекти на езиковата комуникация. Акцентираме върху умения за свободното и уверено говорене, за да могат курсистите да достигнат необходимото им ниво по английски за тяхното бъдещо образование, академично развитие, работа или социални контакти. 

Нашите нива

Нива на Британски съвет за деца
Нива на Британски съвет за тийнейджъри

Какво се учи в групи Early Years и Primary

В нашите групи Early Years и Primary децата:

 • изучават теми, които са близки до интересите на децата и могат да ги свържат със собствения си преживявания
 • повишават своята увереност в използването на езика и интереса си към изучаването на английски
 • научават и прилагат редица практически езикови правила
 • са поставени в естествена езикова среда чрез разнообразни занимания, даващи им реална цел да общуват в познати и смислени ситуации
 • разширяват познанията си за света
 • развиват своето логическо мислене, умения за разрешаване на проблеми и формират универсални модели на поведение. 

Тъй като в тази възраст децата все още се учат да пишат, четат и да познават числата на майчиния си език, материалите в курсовете ни по английски са внимателно подбрани, за да им бъдат от помощ в този процес.

Какво ще научи моето дете?

В зависимост от съответното ниво, курсистите обикновено стартират своето обучение с подготовка за това как да се представят, как да следват устни инструкции, как да пишат картички и да помолят любезно за нещо. Те ще използват езика, за да изучават разнообразни и увлекателни теми свързани със световни забележителности, пътувания и животни.

Какво се учи в групи Secondary

Курсистите в нашите групи за ученици: 

 • изучават всички елементи на езиковата комуникация – слушане, говорене, четене и писане
 • надграждат и усъвършенстват своите съществуващи познания по английски
 • взимат участие в разнообразни занимания като интервюта, проучвания, ролеви игри, презентации и писане на отзиви за книги, които им помагат да придобият богат речник и да използват езика ефективно
 • развиват полезни умения за учене – организиране и следене на напредъка в учебния процес, водене на записки, запаметяване на нови знания, правилно разпределяне на времето и ефективно четене на дълги текстове
 • използват специално подбрани учебници, визуални материали, информационни и комуникационни технологии и други съвременни материали
 • работят с учениците от цялата група в упражнения по двойки или индивидуално, за да имат повече и по-разнообразни възможности за общуване и постигане на по-голяма увереност при употребата на езика.

Какво ще научи моето дете?

В зависимост от своите нива, учениците ще изучават как да дават напътствия за посока, как да попълнят формуляр за кандидатстване, да поръчат храна в ресторант или да гледат и разбират новини на английски. Ще използват езика, за да изучават разнообразни и съвременни теми като социални медии, спорт и много други.

Вижте още