Нашата мисия

Правим всичко възможно да предоставим на нашите курсисти структурирана програма за езиково обучение по английски, която да дава възможност на всеки да достигне своя пълен потенциал в стимулираща, удовлетворяваща и безопасна среда. 

Нашият подход

Вярваме, че курсистите учат най-ефективно, когато занятията са увлекателни, мотивиращи и предизвикателни. Всеки се развива и учи с различни темпове и затова курсовете ни са съобразени с индивидуалното развитие и напредък на всеки един курсист. Нашите преподаватели използват голямо разнообразие от техники и учебни материали, подходящи за различни възрасти, за да осигурят най-ефективната езикова подготовка. 

Очакваме от нашите курсисти да участват активно в своето обучение и да анализират постигнатия напредък. Нашият подход на преподване включва всички аспекти на езиковата комуникация. Акцентираме върху умения за свободното и уверено говорене, за да могат курсистите да достигнат необходимото им ниво по английски за тяхното бъдещо образование, академично развитие, работа или социални контакти. 

Нашите нива

Early Years (4-6 години) и Primary (6-12 години)

В нашите групи Early Years и Primary децата:

 • изучават теми, които са близки до интересите на децата и могат да ги свържат със собствения си преживявания
 • повишават своята увереност в използването на езика и интереса си към изучаването на английски
 • научават и прилагат редица практически езикови правила
 • са поставени в естествена езикова среда чрез разнообразни занимания, даващи им реална цел да общуват в познати и смислени ситуации
 • разширяват познанията си за света
 • развиват своето логическо мислене, умения за разрешаване на проблеми и формират универсални модели на поведение. 

Тъй като в тази възраст децата все още се учат да пишат, четат и да познават числата на майчиния си език, материалите в курсовете ни по английски са внимателно подбрани, за да им бъдат от помощ в този процес.

Какво ще научи моето дете?

В зависимост от съответното ниво, курсистите обикновено стартират своето обучение с подготовка за това как да се представят, как да следват устни инструкции, как да пишат картички и да помолят любезно за нещо. Те ще използват езика, за да изучават разнообразни и увлекателни теми свързани със световни забележителности, пътувания и животни.

Secondary (13-17 години)

Курсистите в нашите групи за ученици: 

 • изучават всички елементи на езиковата комуникация – слушане, говорене, четене и писане
 • надграждат и усъвършенстват своите съществуващи познания по английски
 • взимат участие в разнообразни занимания като интервюта, проучвания, ролеви игри, презентации и писане на отзиви за книги, които им помагат да придобият богат речник и да използват езика ефективно
 • развиват полезни умения за учене – организиране и следене на напредъка в учебния процес, водене на записки, запаметяване на нови знания, правилно разпределяне на времето и ефективно четене на дълги текстове
 • използват специално подбрани учебници, визуални материали, информационни и комуникационни технологии и други съвременни материали
 • работят с учениците от цялата група в упражнения по двойки или индивидуално, за да имат повече и по-разнообразни възможности за общуване и постигане на по-голяма увереност при употребата на езика.

Какво ще научи моето дете?

В зависимост от своите нива, учениците ще изучават как да дават напътствия за посока, как да попълнят формуляр за кандидатстване, да поръчат храна в ресторант или да гледат и разбират новини на английски. Ще използват езика, за да изучават разнообразни и съвременни теми като социални медии, спорт и много други.

Курсове и съответстващи изпити за групи Early Years, Primary и Secondary (4-17 години)

Възрастова група Курс на Британски съвет *CEFR ниво Изпити на Кеймбридж
Early Years
(4-6 години)
Learning Time with Timmy 4 A/B     

 

 

Learning Time with Timmy 5 A/B

 

 

Primary
(6-12 години)

Primary Plus 1 A/B Pre A1 Starters
Primary Plus 2 A/B
Primary Plus 3 A/B A1  A1 Movers
Primary Plus 4 A/B A2 A2 Flyers
Primary Plus 5 A/B A2 Key for Schools
Primary Plus 6 A/B B1

 

 B1 Preliminary for Schools

 

Secondary
(13-17 години)

Elementary A/B A1  
Pre-Intermediate A/B A2 A2 Key for Schools
Intermediate A/B B1 B1 Preliminary for Schools
Upper-Intermediate A/B B2

 

B2 First 

Pre-Advanced A/B
Advanced A/B C1

 

C1 Advanced

CAE A/B
Proficiency A/B C2 Proficiency (CPE)

*CEFR = Ниво по европейската езикова рамка

Вижте още