Date
26 ноември 2018, понеделник до 24 декември 2018, понеделник
Location
Онлайн

Този онлайн курс е за учещите английски език, които искат да разберат повече за британската култура и да развият езиковите си умения.

По време на курса ще имате достъп до кратки видео записи, с помощта на които ще бъдат представени различни теми всяка седмица, като например: британската музика и литература, английският като световен език и други. Заснети във Великобритания, тези видео клипове ще ви помогнат да развиете умението си за слушане, докато гледате примери на хора, които разговарят помежду си по естествен начин. Нашият опитен обучител ще обърне внимание на използваната лексика във видео записите, както и на ключови моменти в употребата на езика, които ще ви помогнат да подобрите вашите умения за говорене и писане.

Курсът не следва определена учебна програма, а се базира на автентични ситуации. Кратките тестове и дискусиите ще ви помогнат да определите вашите умения за разбиране и употреба на езика. В края на всяка седмица, от вас ще се изисква да описвате вашите наблюдения и личен опит по седмичните теми в кратки писмени задачи.

Този курс се основава на нашия опит и знания в областта на онлайн обучението и е част от колекцията Exploring English, която включва три курса.

Tag icon
Материали за обучение, Английски език, Обучения в областта на културата
Category icon
Календар