Taking the Aptis test

Какво е Aptis?

Имаме близо 80-годишен опит в оценяване на знанията и уменията по английски език по целия свят. Нашите експерти разработиха Aptis на базата на най-новите проучвания в областта на езиковото тестване.

Aptis тества граматика, лексика и четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане). Компонентът "Граматика и лексика" е задължителен за всички кандидати, като той може да се комбинира с едно или повече езикови умения по избор на институцията, която изисква теста.

Как да се явя на теста?

Информация за явяване на теста ще получите от вашия работодател, университет или училище. Не можете да се регистрирате директно чрез нас. 

Какво показва резултата ми?

Ще получите резултати базирани на Общата европейска езикова рамка. Всяко умение, на което се явите, ще бъде оценено от А1 до С. Ако се явите и на четирите умения ще получите един общ резултат според Общата европейска езикова рамка. Заедно с този резултат всяко едно от уменията, които тествате, ще бъде оценено по скала от 0 до 50 точки.

Вижте тук един примерен резултат.

Как да се подготвя за теста?