IELTS Life Skills logo

IELTS Life Skills се предлага за две нива:

 • IELTS Life Skills - A1 Говорене и Слушане
 • IELTS Life Skills - B1 Говорене и Слушане.

Как се провежда теста за компонентите Говорене и Слушане

Ще държите теста с един изпитващ и с още един кандидат. Причина за това е, че IELTS Life Skills тества колко добре може да комуникирате с други хора чрез всекидневен английски. Най-добрият начин да се изпитат тези умения е групирането на кандидатите със сходни възможности така, че да успеете да покажете колко добре може да говорите английски, за да общувате и влизате в дискусия с други хора.

Трябва само да се явите на една кратка сесия, за да завършите теста. Разрешената за всяко ниво продължителност е:

 • IELTS Life Skills - A1 Говорене и Слушане 16–18 минути
 • IELTS Life Skills - B1 Говорене и Слушане 22 минути.

IELTS Life Skills съдържа 2 основни части

 • В първата част от вас се очаква да задавате и отговаряте на въпроси по познати теми.
 • Втората част е задача, съчетаваща слушане и говорене.
 • На ниво А и ниво В ще чуете запис от диск. Изпълнението на тази задача ви позволява да покажете способността си да слушате и разбирате както общия смисъл на казаното, така и детайлите.
 • Ще трябва да изговорите своите отговори, въпреки че имате право да си водите писмени записки докато слушате записа.
 • След това ще се състои дискусия върху тема, свързана с чутия запис.
 • Допълнително, на ниво В1 ще има и задача, при която заедно с другия кандидат ще планирате някаква дейност.

Компоненти и оценяване

Задачите в IELTS Life Skills са създадени да отразяват всекидневните преживявания на общуване в англоговоряща страна. От вас се очаква да участвате в кратки дискусии на ежедневни теми като:

 • личен живот и опит
 • семейство и приятели
 • закупуване на продукти
 • работа
 • здраве
 • свободно време
 • образование/обучение
 • транспорт/настаняване
 • времето.

Уменията ви ще бъдат оценявани в 4 ключови области:

 • получаване на информация
 • предаване на информация
 • говорене при общуване
 • участие в дискусии.

При някои части от теста ще ви бъде позволено да си водите бележки, за да подготвите своите отговори. Изпитващият няма да оценява вашите записки – само умения да говорите и слушате се оценяват по време на теста.

Върху какво е фокусиран теста?

За всяко от нивата тестът е създаден така, че да се прецени дали може да слушате и отговаряте, да изразявате ясно смисъла на казаното и да говорите с други хора.

A1  
Фокус:

От вас се очаква да:

 

 • слушате и отговаряте в разговор, включително кратки упътвания, изказвания, въпроси и инструкции
 • комуникирате обща информация, чувства и мнения по познати теми
 • говорите с друг човек в позната ситуация по познати теми.

 

Задачите могат да включват:
 • описване
 • даване на мнение
 • предоставяне на лична информация
 • изказване на предпочитания
 • коментиране
 • питане за информация или описание
 • съгласяване и изразяване на несъгласие
 • обясняване, предоставяне на причини и аргументация
 • вземане на решения
 • предлагане
 • избиране.
B1  
Фокус:

От вас се очаква да:

 • слушате и отговаряте в разговор, включително недвусмислена информация, както и да следвате директни обяснения и инструкции.
 • комуникирате обща информация, чувства и мнения по познати теми, използвайки подходящ за конкретния случай тон.
 • говорите с един или повече хора в позната ситуация, давайки подходящи за случая идеи и отговаряйки на казаното от другите, за да достигнете до съгласие по познати теми.
В допълнение към задачите за А1, посочени по-горе, задачите за В1 могат да включват:
 • сравняване
 • демонстриране на контраст, повод, причина и предназначение
 • поставяне на приоритети
 • планиране
 • убеждаване
 • разказване
 • задаване на въпроси относно минали или бъдещи събития
 • изразяване на сигурни или възможни предположения за бъдещето.

Подгответе се за теста с нашите безплатни помощни материали:

Примерни тестове Ниво Файлове
IELTS Life Skills Sample Paper A A1 Свалете сега (PDF, 4MB)
IELTS Life Skills Listening Sample A A1 Гледайте сега (MP3, 657KB)
IELTS Life Skills Sample Paper B A1 Свалете сега (PDF, 4MB)
IELTS Life Skills Listening Sample B A1 Гледайте сега (MP3, 661KB)
IELTS Life Skills Sample Paper A B1 Свалете сега (PDF, 391KB)
IELTS Life Skills Listening Sample A B1 Гледайте сега (MP3, 1MB)
IELTS Life Skills Sample Paper B B1 Свалете сега (PDF, 391KB)
IELTS Life Skills Listening Sample B B1 Гледайте сега (MP3, 1MB)