Study in the UK

Можете да използвате таблицата като ориентир:

Описание на визата

Необходимо ниво по CEFR

Умения Необходим IELTS UKVI резултат
Tier 1 (General) visa

C1 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 7.0, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 1 (Exceptional Talent) visa
виза за изключителен талант
B1 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 4.0, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 1 (Entrepreneur) visa
виза за предприемачи

B1 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 4.0, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa

B1 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 4.0, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 2 (General) visa B1 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 4.0, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 2 (Sportsperson) visa
виза за спортисти
A1 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 4.0, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 2 (Minister of Religion) visa

B2 Четене, писане, говорене и слушане

обща оцебка 5.5, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 4 (General) student visa - below degree level 
виза за учащи
*само когато се изисква

B1 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 4.0, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Tier 4 (General) student visa - degree level and above 
студентска виза за висше образование
*само когато се изисква

B2 Четене, писане, говорене и слушане

обща оценка 5.5, както и за всяко от четирите умения

Регистрирайте се сега

Family, Spouse or Partner visa
семейна, съпружеска или партньорска виза
A1 Говорене и слушане

Life Skills на ниво A1-Pass.

Регистрирайте се сега

Citizenship / Settlement visa
виза за гражданство / уседналост

B1 Говорене и слушане

Life Skills на ниво B1-Pass.

Регистрирайте се сега

Моля имайте предвид

Кандидатстващите за студентска виза Tier 4 student visa към Highly Trusted Sponsor (HTS) за обучение в бакалавърска или магистърска степен е необходимо да демонстрират нивото по английски език, което се изисква от съответната институция. Всички британски университети приемат резултатите от теста IELTS. Това означава, че можете да кандидатствате с резултат от IELTS, положен в който и да е от над 1000 изпитни центъра по целия свят, освен ако избраната от вас институция няма допълнителни изисквания. На страницата на британското вътрешно министерство (Home Office) можете да намерите официалния регистър Register of Sponsors.

Външни линкове