IELTS certificate

Разбираме колко е важно за вас да получите бързо резултата от изпита. Нашата цел е да дадем точна и надеждна оценка на вашето представяне. 

Можете да очаквате вашия IELTS резултат 13 календарни дни след датата на писмения изпит. 

IELTS резултати онлайн и по пощата

Можете да проверите резултата си онлайн на 13-тия ден след датата на писмения изпит. 

Ако сте от София, можете лично да получите вашия IELTS Test Report Form в Центъра за обслужване на клиенти в Британски съвет при представяне на документ за самоличност. 

Ако не сте от София, резултатът ще бъде изпратен с препоръчано писмо на 13-тия ден след изпитната дата. 

Резултати не се дават по телефон, имейл или факс. 

Test Report Forms (TRFs)

Ще получите едно копие от вашия Test Report Form. За съжаление дубликати не могат да бъдат издавани ако загубите оригинала.  

Test Report Forms за институции 

Можем да изпратим до пет оригинални удостоверения до желаните от вас институции (университети, имиграционни служби и др.). За тази цел трябва да посочите техните адреси в онлайн системата за регистрация

Ако сте допуснали грешка в адреса при регистрацията, cвържете се с нас, за да ни дадете правилния адрес. 

Институциите изискват оригинален IELTS Test Report Form и не приемат фотокопия. 

В рамките на две години след изпита можете отново да подадете молба в центъра, в който сте държали изпита за издаване на допълнителни Тest Report Forms, които ще бъдат изпратени директно в посочените от вас институции. За тази цел ще е необходимо да попълните формуляра за Application for additional Test Report Form и да ни го донесете лично или да ни го изпратите по имейл или поща, заедно с документ за платена такса. 

Институциите биха могли да проверят резултатите и чрез онлайн услугата  IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service. За да направят това, ще им бъде необходим номера на вашия Test Report Form, който можете да намерите в долния десен ъгъл на документа. 

Валидност на IELTS резултатите

Институциите обикновено признават резултати от IELTS, издадени преди не повече от две години. След този срок ще трябва да им докажете, че сте запазили или подобрили нивото си на английски език след полагането на теста. 

Какво означава вашият IELTS резултат

IELTS оценява всички нива на владеене на английски език и затова няма издържал или неиздържал изпита. Ще получите оценка на всеки компонент на изпита по скала от 0 до 9 точки.  

Научете повече за това как да разберете резултата си от IELTS и деветобалната система на оценяване.

Можете да проверите и как резултатите от IELTS се съпоставят с нивата на Общата европейска езикова рамка (CEFR).

Как да заявите преразглеждане на резултатите

Необичайно е да се допусне грешка при проверяването на изпита. Въпреки това, ако сте убедени, че има грешка, можете да се възползвате от нашата услуга за повторна оценка на резултатите. Това трябва да стане не по-късно от шест седмици от фиксираната дата на изпита. Можете да избирате кои части на теста да бъдат проверени повторно. 

За услугата повторно проверяване има такса, която ще ви бъде възстановена, ако цялостната ви оценка се промени в резултат на проверката. Процесът по повторно проверяване отнема до осем седмици. За да използвате тази услуга, моля свалете и попълнете Enquiry on results form и го изпратите сканиран по имейл или поща, заедно с оригиналния Test Report Form и документ за платена такса по банков път до Citibank, IBAN в лева BG77 CITI 9250 1051 0015 01. 

Мога ли да държа изпита отново? 

Можете да се явите на изпита неограничен брой пъти. Имайте предвид, че за да подобрите резултата си значително е необходимо да преминете през курс на допълнителна подготовка. Според проучванията на IELTS е малко вероятно резултатът да се повиши без допълнително обучение по английски език.