Ако желаете да работите или учите в Обединеното кралство и ви е необходима виза за тази цел, ще трябва да издържите одобрен от британското Министерство на вътрешните работи тест по английски език (Secure English Language Tests – SELT), като например IELTS за UK Visas and Immigration (UKVI) или IELTS Life Skills.

Каква е разликата в съдържанието на IELTS и IELTS за UKVI?

Няма разлика във формата на IELTS (Academic/General Training) и IELTS UKVI (Academic/General Training). Тестовете са еднакви по отношение на съдържанието, нивото на трудност и оценяването. Въпреки това докладите с резултатите от теста се различават, за да се удостовери, че сте издържали теста в официална локация за IELTS UKVI, която е одобрена от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство.

Кой вариант на теста трябва да държа?

Ако сте студент, моля, проверете във вашия университет кой тест се изисква, преди да се регистрирате.

Ако кандидатствате за студентска виза (Tier 4) за прием във висше учебно заведение за придобиване на бакалавърска или друга по-висока квалификация в университет, който е спонсор на ниво 4 (Tier 4 Sponsor), трябва да владеете английски език на ниво, посочено от съответното учебно заведение. Всички британски университети и колежи приемат резултатите от IELTS Academic. Това означава, че вероятно не е нужно да се явявате на изпит IELTS за UKVI (Academic), а може да представите резултатите от IELTS Academic.

Ако не сте студент, моля, проверете кой формат на теста се изисква от организациите, в които кандидатствате, преди да се запишете за теста.

IELTS за UKVI в Британски съвет

IELTS за UKVI (Academic и General Training) и IELTS Life Skills се полагат в изпитни центрове, одобрени от UKVI. Британски съвет разполага с одобрени UKVI центрове в целия свят.

IELTS за UKVI (Academic)

Явете се на този тест, ако университетът или организацията, в която кандидатствате, изискват да издържите изпит IELTS за UKVI (Academic).

Този тест е достъпен само в София. Таксата е 446 лв.

Запишете се за IELTS за UKVI (Academic) 

IELTS за UKVI (General Training)

Този тест е за тези, които искат да учат за по-ниски от бакалавър образователни степени в Обединеното кралство. Той може да се използва за работа, професионално обучение или емиграция в Обединеното кралство.

Този тест е достъпен само в София. Таксата е 446 лв.

Запишете се за теста IELTS за UKVI (General Training)

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills е езиков тест за хора, които трябва да докажат само нивото си на говорене и разбиране при слушане на нива A1, A2 или B1 от Общоевропейската езикова  рамка (CEFR) при кандидатстване за виза за Обединеното кралство.

IELTS Life Skills се предлага в две нива:

IELTS LIFE SKILLS A1

Този тест е за тези, които трябва да докажат нивото на уменията си за говорене и слушане като част от кандидатстването им към UK Visas and Immigration за семейна, съпружеска или партньорска виза.

IELTS Life Skills е достъпен само в Sofia. Таксата е 335 лв.

Запишете се за IELTS Life Skills A1

IELTS LIFE SKILLS В1

Този тест е за тези, които трябва да докажат нивото на уменията си за говорене и слушане на английски език като част от кандидатстването им към UK Visas and Immigration за виза за гражданство/ уседналост.

IELTS Life Skills е достъпен само в София. Таксата е 335 лв. 

Запишете се за IELTS Life Skills В1