Всяка година се провеждат две изпитни сесии за IGCSE, International GCSE и O-/A-/AS- нива. Изпитите към Cambridge Assessment International Education са през май/юни и през октомври/ноември. Изпитите към Pearson Edexcel се провеждат през януари и май/юни. 

Кога да се регистрирате

Двата изпитни борда имат различни срокове за регистрация. Проверете датите по-долу и изберете най-подходящия вариант за вас: 

  • Cambridge Assessment International Education, изпити през май/юни

Срок за регистрация: 15 февруари

  • Cambridge Assessment International Education, изпити през октомври/ноември

Срок за регистрация: 10 август (първо явяване) и 16 септември (последващо явяване)

  • Pearson Edexcel, изпити през януари

Срок за регистрация: 14 октомври

  • Pearson Edexcel, изпити през май/юни

Срок за регистрация: 15 март

Регистрацията след тези срокове също е възможна, но се начислява допълнителна такса. 

Вижте още