Всяка година има две изпитни сесии за IGCSE, International GCSE и A-/AS-нива.

  • Изпитите към Cambridge International Examinations (CIE) се провеждат през май/юни и през октомври/ноември.
  • Изпитите към Pearson Edexcel се провеждат през януари и май/юни. 

Кога да се регистрирате

Двата изпитни борда имат различни срокове за регистрация. Проверете датите по-долу и изберете най-подходящия вариант за вас: 

  • Cambridge International Examinations (CIE), изпити през май/юни:

Срок за регистрация: 17 февруари

  • Cambridge International Examinations (CIE), изпити през октомври/ноември:

Срок за регистрация: 10 август (първо явяване) и 16 септември (последващо явяване)

  • Pearson Edexcel, изпити през януари:

Срок за регистрация: 14 октомври

  • Pearson Edexcel, изпити през май/юни:

Срок за регистрация: 15 март

Обърнете внимание, че регистрация след този срок може и да е възможна, но има допълнителна такса за закъснението. 

Вижте още