Ако сте преподавател, който вече има опит с подготовката на ученици за изпитите на Cambridge English или IELTS, или тепърва ви предстои да започнете, нашите семинари ще ви помогнат в това! Целта им е да подпомогнат вашите учебни часове за изпитна подготовка, като ви запознаят с изпитния формат и ви запознаят с някои полезни стратегии. Семинарите се провеждат от лектори на Британски съвет с богат опит в преподаването и изпитването.

IELTS семинари

Семинарните материали са разработени от IELTS експерти на Британски съвет с цел да помогнат на преподавателите в подготовката на кандидати за изпита. Те обхващат всички компоненти - говорене, слушане, четене и писане.    

Семинари за изпитите на Кеймбридж

Семинарите се организират съвместно с Британски съвет и са разработени изцяло от експерти на Университета Кеймбридж. Те могат да бъдат на различни теми за всеки от изпитите, като например FCE, CAE и др.