Ако желаете да подобрите уменията на вашите преподаватели в подготовката за изпитите Cambridge English или IELTS, можем да организираме семинар, изцяло съобразен с вашите специфични нужди. 

В този случай, вие избирате датата, времето и мястото на провеждане на семинара, за да бъде възможно най-удобно за вас и колегите ви. 

За повече информация относно възможните семинарни теми, такси и регистрация, свържете се с нас.