от Людмила Томова, Маркетинг мениджър

19 март 2019 - 17:00

Указания, публикувани на сайта на британското правителство на 15 март 2019

Познавате ли британски граждани, които се обучават в България или друга страна в Европейския съюз? Или самият вие притежавате британско гражданство и учите в ЕС? В такъв случай, има няколко неща, които трябва да се вземaт предвид в случай, че Обединеното кралство напусне ЕС без сделка. 

Продължаване на обучението в ЕС

На първо място, студентите ще трябва да потърсят повече информация по следните въпроси от институцията, в която се обучават:

  • да се уверят, че са регистрирани като пребиваващи в съответната държава-членка преди деня, в който Обединеното кралство ще напусне ЕС. На сайта Gov.uk има повече насоки за живеещите в чужбина; за България проверете сайта на Британско посолство, както и във Facebook, където съвсем скоро ще има и допълнителна информация за британските студенти в България.
  • да проверят дали има промяна в студентските такси;
  • да разберат повече за достъпа до медицински услуги и имиграционните изисквания, за да са сигурни, че няма промяна в условията и че продължават да имат същите права. 

Завършване на обучението в Обединеното кралство

В зависимост от получената информация от настоящето учебно заведение, студентите ще трябва да преценят възможностите си за избор. В случай, че решат да се върнат в Обединеното кралство, могат да намерят указания за прехвърлянето си в британски университет, за да са наясно с вариантите преди началото на следващата учебна година през август 2019 г. 

Всички, които обмислят връщането си в Обединеното кралство, трябва да се уверят, че са взели документите си от учебното си заведение, включително: 

  • академична справка;
  • документация за изучаваната специалност;
  • сертификати или други документи, удостоверяващи взети изпити/ модули. 

Настоящите указания се отнасят до всички британски граждани, които учат за бакалавърска или магистърска степен в Европейски съюз. 

За студентите по програма Erasmus+, повече информация можете да намерите във финансовите насоки, публикувани от британското правителство. 

Прочетете пълния текст на съобщението на английски език в сайта Gov.uk. 

Абонирайте се за информационния ни бюлетин и следете блога ни Digital café  за повече актуална информация. 

Вижте още