IELTS карта на света- изображение
Date
03 юли 2017 - 13:31

Професионалисти в изкуствата, науката и образованието със съвместни препоръки в помощ на преговарящите по Брекзит

Известни учени и хора на изкуството от цяла Европа подкрепят специално изготвен списък с препоръки за защита на иновациите, изследователската дейност и изкуствата след Брекзит.

Tags
Изкуства, Образование, Наука и технологии, Образователни политики
Date
25 април 2017 - 14:03

Достъпът до студентско финансиране остава и за 2018-19 учебна година

Студентите от ЕС, кандидатстващи за бакалавърски и магистърски програми в английски университети през 2018-19 год., ще продължат да имат достъп до студентски заеми и стипендии.

Tags
Университети и висше образование