Date
19 март 2019 - 17:00

Насоки за британските студенти, обучаващи се в страните в Европейски съюз

Познавате ли британски граждани, които се обучават в България или друга страна в Европейския съюз? Вижте указанията, публикувани на сайта на британското правителство.

Tags
Университети и висше образование
Date
18 февруари 2019 - 14:00

Музика в обучението по английски за деца в предучилищна възраст

Използването на музика в обучението по английски език под формата на песни и стихове позволява на децата да усвояват езика в естествена, спокойна и приятна обстановка.

Tags
Английски език, Музика