Date
25 април 2017 - 14:03

Достъпът до студентско финансиране остава и за 2018-19 учебна година

Студентите от ЕС, кандидатстващи за бакалавърски и магистърски програми в английски университети през 2018-19 год., ще продължат да имат достъп до студентски заеми и стипендии.

Tags
Университети и висше образование