"Шекспир е жив" е глобална програма от събития и дейности за честване на живота и творчеството на най-известния драматург в света, по повод навършването през 2016-та на 400 години от неговата смърт.