Creating opportunity worldwide

"Медии и обществено многообразие" е партньорски проект, който осъществихме между 2006 и 2008 година, за да насърчи положителна промяна в нагласите към идеите и практиките на културното, икономическото и социално многообразие в  България. 

Видео клиповете по-долу бяха излъчвани от телевизиите в цялата страна като част от медийна кампания, чиято цел бе да повиши толерантността на хората към специфични групи и култури, и да помогне на младите хора да приемат "другостта" като човешко право.

Можете да изтеглите и специалното издание на наръчника за журналисти „Отразяване на многообразието”, който разработихме. Изданието цели да помогне на журналистите да избягват капаните на езика, акцентите и липсата на знания, когато отразяват теми свързани с многообразието.