Sofia Science Festival

Вярваме, че науката може и трябва да бъде важна част и от културния живот на страната. 

Молим ви да отделите няколко минути, за да споделите какво ви интересува в областта на науката и по какъв начин предпочитате да получавате информация за събития. Трима от участниците в анкетата ще спечелят безплатен достъп за двама до избрано от тях събитие от програмата на Софийски фестивал на науката. Печелившите ще бъдат изтеглени в средата на месец март 2019 г.

Проект "Позициониране на науката като част от културния живот – развитие на публики за Софийски фестивал на науката" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" в програма "Публики". Анализът в настоящото проучване е подкрепен от "Интеркултура Консулт" .

Публика и цифрова аудитория на Софийски фестивал на науката
Публика и цифрова аудитория на Софийски фестивал на науката ©

Интеркултура Консулт

Повече за проекта

Изследването ще задълбочи разбирането за настоящите публики на Софийския фестивал на науката, ще помогне за развитието на нови аудитории за фестивала и за науката като цяло и ще затвърди идеята, че науката е част от обществения културен живот и допринася за имиджа на "умния град".

Основните цели на проекта се обединяват около:

  • изследване на настоящите и дефиниране на потенциалните нови публики на Софийския фестивал на науката;
  • разработване на стратегия за програмиране на събития за публиката в сегментите 13-18 години;
  • по-мащабно позициониране на Софийски фестивал на науката сред все още неангажирани групи във възрастовия диапазон 25-55 години; 
  • устойчиво развитие на публиката на фестивала чрез включване на интердисциплинарни събития "изкуство-наука", които включват изкуство в представянето на научно знание и стимулират потребителски нагласи от ранна възраст;
  • по-добри практики за всички – споделяне на резултатите от проучването с други културни институти и партньорски организации, които провеждат мащабни инициативи, в това число и с общински администрации.