Sofia Science Festival

"Позициониране на науката като част от културния живот – развитие на публики за Софийски фестивал на науката" е едногодишен проект (октомври 2018 – октомври 2019), който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" в програма "Публики".

Изследването ще задълбочи разбирането за настоящите публики на Софийския фестивал на науката, ще помогне за развитието на нови аудитории за фестивала и за науката като цяло и ще затвърди идеята, че науката е част от обществения културен живот и допринася за имиджа на "умния град".

Основните цели на проекта се обединяват около:

  • изследване на настоящите и дефиниране на потенциалните нови публики на Софийския фестивал на науката;
  • разработване на стратегия за програмиране на събития за публиката в сегментите 13-18 години;
  • по-мащабно позициониране на Софийски фестивал на науката сред все още неангажирани групи във възрастовия диапазон 25-55 години; 
  • устойчиво развитие на публиката на фестивала чрез включване на интердисциплинарни събития "изкуство-наука", които включват изкуство в представянето на научно знание и стимулират потребителски нагласи от ранна възраст;
  • по-добри практики за всички – споделяне на резултатите от проучването с други културни институти и партньорски организации, които провеждат мащабни инициативи, в това число и с общински администрации.

Очаквайте повече информация за дейностите по проекта.