Вашето здраве и безопасност е наш приоритет! 

Вижте повече за мерките за безопасност, които предприемаме по време на Софийския фестивал на науката 2021 с цел предотвратяване на разпространението на Covid-19. 

Допълнително почистване и дезинфекция

 • Преди и по време на фестивала ще се извърши допълнително почистване; 
 • Залите ще бъдат почиствани след края на всяко събитие, а столовете – дезинфекцирани; 
 • Ще разположим диспенсери с дезинфектант на всеки вход към залите;
 • Ще поставим обозначителни табели и информационни съобщения на видими места на всяка точка за контрол на човекопотока;
 • Тоалетните ще се почистват и дезинфекцират по график с учестени интервали.

По-често проветряване

Вентилационната система ще е изключена по време на презентации в големи зали, но по време на почивките залите ще бъдат естествено проветрявани или климатикът ще се включва с по-висока скорост. 

Спазване на дистанция и достъп

 • Намалихме капацитета на залите и ще подредим столовете, така че да се спази физическо разстояние от 1.5 метра;
 • Ще има точки за контрол на потока на хора, за да се позволява достъп само на посетителите с билети/пропуски за конкретното събитие; 
 • Ще се контролира капацитета на зоните на щандовете в съответствие с ограниченията за максималния капацитет на зоната;
 • Ще инструктираме всички служители и доброволци, които ще съблюдават за спазването на тези мерки; 
 • Запазваме си правото да откажем достъп или да изведем от помещенията всеки, който не спазва или оспорва законно установените мерки.

Носене на маски

 • Целият персонал и доброволците ще бъдат снабдени с предпазни шлемове и ще трябва да носят собствени маски;
 • Молим посетителите да носят и употребяват правилно собствени маски за лице, когато влизат/излизат или се движат из сградата.

Мерките за безопасност са съобразени с всички разпоредби и препоръки на Министерство на здравеопазването, както и от Столична община и София Тех Парк. 

Споделете това