В Обединеното кралство са някои от най-добрите университети и изследователи в света. Международните студенти, академици и учени имат значителен принос за този успех.

– Джо Джонсън, Министър за университетите и науката

Образователният сектор на Обединеното кралство е един от най-интернационалните в света. Студенти, преподаватели и служители от страни-членки на ЕС и други държави имат огромен и високо ценен принос към образователните институции на Обединеното кралство. Във връзка с британския референдум за напускане на ЕС, може да имате въпроси как решението би могло да се отрази на обучението ви в момента или на бъдещите ви образователни планове.

Резултатите от референдума нямат никакви непосредствени последици по отношение пребиваването на студентите, техните такси за обучение и достъп до студентски заеми. Както беше оповестено от британското правителство: "няма да има никакви непосредствени промени вследствие на референдума, както по отношение на британските граждани, които живеят в страните от ЕС, така и за граждани от ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство. Това се отнася до всички, които учат или работят в британски университети. За студентите, туристи, представители на бизнеса и предприемачи, които вече са или желаят да дойдат в Обединеното кралство, няма да настъпят никакви непосредствени промени във визовата ни политика."

Students Loans Company (SLC) публикува съобщение, с което потвърди на гражданите от ЕС, които в момента учат в британски университети и са изтеглили студентски заеми от SLC, или пък възнамеряват да започнат следване тази есен, че те ще продължат да получават договорираните средства до края на своето следване.

Ако сте загрижени за това какво би означавал за вас резултатът от рефередума, предлагаме ви списък с официални и надеждни източници на информация, които да следите. 

Откъде да започнете

  • Проверете уебсайта на организацията Universities UK, която представлява британските университети, за да прочетете Отговори на често задавани въпроси за университетите и студентите във връзка с Brexit.
  • Добре е също да посетите индивидуалните сайтове на университетите, които ви интересуват, за да проверите какви са техните собствени изявления и позиции относно ефекта от резултатите от референдума. 

Информация за финансирането за студенти

Последни новини

  • На 11 октомври 2016 година британското правителство реши, че студентите от ЕС, които кандидатстват за обучение в английски университети през академичната 2017-18 година, ще продължат да имат достъп до студентски кредити. Научете повече

Къде да следите за актуална информация

 

Последна актуализация на страницата: 1 ноември 2016 г.

Вижте още

Външни линкове