IELTS General Training – докажете вашите практически, ежедневни езикови умения в областта на английския език

IELTS General Training измерва нивото на владеене на английски език в контекста на ежедневието. Задачите и тестовете отразяват както работни, така и социални ситуации.

Вземете този тест, ако желаете да:

 • учите или следвате за степен, по-ниска от бакалавър
 • работите или да приемете работа, свързана с обучение в страна, в която се говори английски език
 • емигрирате в страна, в която се говори английски език
 • получите по-добра работа във вашата собствена страна.

Можете да изберете между хартиен или компютърен вариант. Компютърният вариант на теста се провежда в сградата на Британски съвет в София. 

Ако желаете да емигрирате в Обединеното кралство, разберете повече за IELTS за UK Visas and Immigration (UKVI).

Продължителност: 2 часа и 45 минути

Формат: Тестът се състои от четири компоненти: "Слушане", "Четене", "Писане" и "Говорене". Когато се запишете за IELTS с Британския съвет, тестът ще се проведе в официален изпитен център за IELTS на Британския съвет.

Вашият устен изпит може да бъде в един и същ ден с останалите компоненти от изпита, или до една седмица преди или след това. Ще получите предварително уведомление, ако вашият устен тест е в ден, различен от този, за вашия основен тест.

1. Тест IELTS General Training, част 1: Задачи в компонента "Слушане"

1. Тест IELTS Общо обучение, част 1: Задачи в модула за слушане

Продължителност: 30 минути плюс 10 минути, за да пренесете вашите отговори на листа за отговори

Формат: 4 аудио записа с различни акценти. Ще запишете вашите отговори като използвате:

 • предоставени възможности за избор
 • съответстващи точки
 • етикетиране на диаграми
 • довършване на изречения

Ще чуете четири записа на носители на английския език и след това ще запишете вашите отговори на серия от въпроси.

 • Запис 1 – разговор между двама души в социалния контекст на ежедневнието.
 • Запис 2  – монолог в социалния контекст на ежедневието, напр. реч за местните инфраструктурни обекти.
 • Запис 3  – разговор между не повече от четирима души в контекста на образованието и обучението, напр. университетски преподавател и студент обсъждат възложена задача.
 • Запис 4 – монолог на академична тема, напр. университетска лекция.

Оценителите ще търсят потвърждение на вашата способност да разбирате основните идеи и подробната фактическа информация, мненията и отношението на говорещите, целта на изказването, както и потвърждение на способността ви да следите развитието на идеите.

2. IELTS General Training, част 2: Задачи в компонента "Четене"

Продължителност: 60 минути

Формат: Три пасажа за четене със задачи:

 • Раздел 1 – два или три кратки информативни текста 
 • Раздел 2 – два кратки, информативни текста, свързани с работата
 • Раздел 3 – един дълъг текст на обща тематика

Комонентът "Говорене" се състои от 40 въпроса, с които се цели да се тества широк диапазон от умения за четене.

Тук се включват четене за откриване на основните идеи, четене за подробности, преглеждане на текста, разбиране на логическите доводи и разпознаване на мнението, отношението и целта на автора на текста.

Тук се включват откъси от книги, списания, вестници, съобщения, реклами, фирмени наръчници и ръководства. Има материали, които вероятно ще срещате ежедневно в англоезична среда.

3. IELTS General Training, част 3: Задачи в компонента "Писане"

Продължителност: 60 минути Формат:

 • Задача за писане на писмо (минимум 150 думи)
 • Задача за писане на кратко есе (минимум 250 думи)

Темите са от общ характер. Задачите са две:

 • Задача 1 – ще ви бъде представена ситуация и ще се очаква от вас да напишете писмо, за да поискате информация или да обясните ситуацията. Като стил писмото може да е лично, полуофициално или официално.
 • Задача 2 – ще се очаква от вас да напишете есе в отговор на гледна точка, спор или проблем. Като стил есето може да е изцяло в неформално.

4. IELTS General Training, част 4: Задачи в компонента "Говорене"

Продължителност: 10-15 минути

Формат:

 • Лично интервю.
 • Кратки въпроси и по-подробен разговор по позната тема.

Моля, обърнете внимание: В зависимост от локацията на изпитния център, от вас може да бъде поискано да се запишете за компонент "Говорене" на вашия тест за различен ден.

Компонент "Говорене" оценява използването на говоримия английски език. Всеки тест се записва.

 • Част 1 – изпитващият ще ви задава общи въпроси за вас самия и серия въпроси на обща тема, като например дом, семейство, работа, следване и интереси. Тази част продължава между четири и пет минути.
 • Част 2 – ще ви бъде дадена карта с конкретна тема. Ще имате една минута, за да се подготвите и не повече от две минути за да говорите. След това изпитващият ще ви зададе един или два въпроса на същата тема.
 • Част 3 – ще ви бъдат зададени допълнителни въпроси по темата в част 2. Това ще ви даде възможност да дискутирате по-абстрактни идеи и теми. Тази част от теста продължава между четири и пет минути.

Запишете се за IELTS General Training

Успехът започва с IELTS. Ако вашата цел е да следвате за степен, по-ниска от бакалавърска, или да емигрирате в страна, в която се говори английски език, тогава трябва да вземете IELTS General Training.

Британския съвет се стреми да ви осигурим подкрепата, която ви е необходима, за да се справите добре на теста. Когато се запишете при нас, получавате безплатен неограничен достъп до „Road to IELTS Last Minute course". Този курс включва девет видео клипа с препоръки и насоки, 100 интерактивни занимания и два практически теста за IELTS General Training за всяко едно от четирите умения.

Намерете дата за IELTS General Training.

Преди да се регистрирате за теста, не забравяйте да проверите кой тест ви е необходим в организацията, за която кандидатствате.