IELTS General Training – докажете вашите практически, ежедневни езикови умения в областта на английския език

IELTS General Training измерва нивото на владеене на английски език в контекста на ежедневието. Задачите и тестовете отразяват както работни, така и социални ситуации.

Вземете този тест, ако желаете да:

 • учите или следвате за степен, по-ниска от бакалавър
 • работите или да приемете работа, свързана с обучение в страна, в която се говори английски език
 • емигрирате в страна, в която се говори английски език
 • получите по-добра работа във вашата собствена страна.

Ако желаете да работите или учите в Обединеното кралство, то в определени случаи може да се наложи да се явите на IELTS за UK Visas and Immigration (UKVI)

Цена за IELTS General Training: 448 лв

Какво включва таксата? Нашата такса за изпита IELTS включва ексклузивни подготвителни материали, безплатни практически тестове и много други

Продължителност: 2 часа и 45 минути

Формат: Тестът се състои от четири компонента: "Слушане", "Четене", "Писане" и "Говорене". Когато се запишете за IELTS с Британския съвет, тестът ще се проведе в официален изпитен център за IELTS на Британския съвет.

Вашият устен изпит може да бъде в един и същи ден с останалите компоненти от изпита, или до седмица преди или след това. Ще получите предварително уведомление, ако вашият устен тест е в ден, различен от този за вашия основен тест.

1. Тест IELTS General Training, част 1: Задачи в компонента "Слушане"

1. Тест IELTS Общо обучение, част 1: Задачи в модула за слушане

Продължителност: 30 минути плюс 10 минути, за да пренесете вашите отговори на листа за отговори

Формат: 4 аудио записа с различни акценти. Ще запишете вашите отговори като използвате:

 • предоставени възможности за избор
 • съответстващи точки
 • етикетиране на диаграми
 • довършване на изречения

Ще чуете четири записа на носители на английския език и след това ще запишете вашите отговори на серия от въпроси.

 • Запис 1 – разговор между двама души в социалния контекст на ежедневнието.
 • Запис 2  – монолог в социалния контекст на ежедневието, напр. реч за местните инфраструктурни обекти.
 • Запис 3  – разговор между не повече от четирима души в контекста на образованието и обучението, напр. университетски преподавател и студент обсъждат възложена задача.
 • Запис 4 – монолог на академична тема, напр. университетска лекция.

Оценителите ще търсят потвърждение на вашата способност да разбирате основните идеи и подробната фактическа информация, мненията и отношението на говорещите, целта на изказването, както и потвърждение на способността ви да следите развитието на идеите.

Моля имайте предвид следното:

*При компонента "Слушане" на компютърния вариант, разпределението на времето е малко по-различно от хартиения вариант. Това е така, защото при хартиения вариант отговорите се пренасят върху формуляр. Тази стъпка става излишна при отговарянето директно чрез компютър.

 • Преди началото на всяка част от компонента "Слушане" ще имате време да прочетете въпросите.
 • След всяка част от компонента "Слушане" ще имате време да прегледате отговорите си.
 • В края на компонента "Слушане" ще имате две минути да проверите вашите отговори.
 • Времето за устния изпит е 30-34 минути.

2. IELTS General Training, част 2: Задачи в компонента "Четене"

Продължителност: 60 минути

Формат: Три пасажа за четене със задачи:

 • Раздел 1 – два или три кратки информативни текста 
 • Раздел 2 – два кратки, информативни текста, свързани с работата
 • Раздел 3 – един дълъг текст на обща тематика

Комонентът "Говорене" се състои от 40 въпроса, с които се цели да се тества широк диапазон от умения за четене.

Тук се включват четене за откриване на основните идеи, четене за подробности, преглеждане на текста, разбиране на логическите доводи и разпознаване на мнението, отношението и целта на автора на текста.

Тук се включват откъси от книги, списания, вестници, съобщения, реклами, фирмени наръчници и ръководства. Има материали, които вероятно ще срещате ежедневно в англоезична среда.

3. IELTS General Training, част 3: Задачи в компонента "Писане"

Продължителност: 60 минути Формат:

 • Задача за писане на писмо (минимум 150 думи)
 • Задача за писане на кратко есе (минимум 250 думи)

Темите са от общ характер. Задачите са две:

 • Задача 1 – ще ви бъде представена ситуация и ще се очаква от вас да напишете писмо, за да поискате информация или да обясните ситуацията. Като стил писмото може да е лично, полуофициално или официално.
 • Задача 2 – ще се очаква от вас да напишете есе в отговор на гледна точка, спор или проблем. Като стил есето може да е изцяло в неформално.

4. IELTS General Training, част 4: Задачи в компонента "Говорене"

Продължителност: 10-15 минути

Формат:

 • Лично интервю.
 • Кратки въпроси и по-подробен разговор по позната тема.

Моля, обърнете внимание: В зависимост от локацията на изпитния център, от вас може да бъде поискано да се запишете за компонент "Говорене" на вашия тест за различен ден.

Компонент "Говорене" оценява използването на говоримия английски език. Всеки тест се записва.

 • Част 1 – изпитващият ще ви задава общи въпроси за вас самия и серия въпроси на обща тема, като например дом, семейство, работа, следване и интереси. Тази част продължава между четири и пет минути.
 • Част 2 – ще ви бъде дадена карта с конкретна тема. Ще имате една минута, за да се подготвите и не повече от две минути за да говорите. След това изпитващият ще ви зададе един или два въпроса на същата тема.
 • Част 3 – ще ви бъдат зададени допълнителни въпроси по темата в част 2. Това ще ви даде възможност да дискутирате по-абстрактни идеи и теми. Тази част от теста продължава между четири и пет минути.

Някои от нашите изпитни центрове за теста IELTS провеждат компонента „Говорене“ чрез видео разговор. Това означава по-голяма гъвкавост, съчетана с повече възможности за явяване на теста.

Вие ще се явите на компонента „Говорене чрез видео разговор“ в официален изпитен център на IELTS, отговарящ на същите високи стандарти за удостоверяване на самоличността Ви. Тестът ще бъде идентичен по отношение на съдържанието, оценяването, времетраенето, формата на задаване на въпросите и мерките за сигурност с този на компонента „Говорене“, който се провежда с изпитващ на място.

Провеждан от изпитващ за компонента „Говорене“, елементът „Говорене чрез видео разговор“ ще има същите характеристики като на физическия компонент „Говорене“.

За допълнителна информация, моля изгледайте това видео или се свържете с местния изпитен център.

Запишете се за IELTS General Training

Успехът започва с IELTS. Ако вашата цел е да следвате за степен, по-ниска от бакалавърска или да емигрирате в страна, в която се говори английски език, тогава трябва да вземете IELTS General Training.

Британският съвет се стреми да осигури подкрепата, която ви е необходима, за да се справите добре на теста. Когато се запишете при нас, получавате достъп до IELTS Ready Premium.

Намерете дата за IELTS General Training

Преди да се регистрирате за теста, не забравяйте да проверите кой тест ви е необходим за организациите, за които кандидатствате.

Споделете това