Готови ли сте да се регистрирате? Това е първата стъпка към получаването на квалификация, чрез която ще откриете много нови възможности.

В тази секция ще намерите информация за това как да се регистрирате за IGCSE/International GCSE, както и за A- и AS-levels, как да платите и как да кандидатствате за специални условия. 

Ако имате специални нужди, моля да се свържете с нас поне шест седмици преди датата на изпита. Ще е необходимо да ни предоставите медицински документ, издаден в рамките на последните две години, заедно с молба, описваща нуждите ви. Вижте тук как можем да ви помогнем в случай на нужда от специални условия.