След дългата упорита работа вие сигурно няма да имате търпение да научите резултатите си. Британски съвет осигурява възможно най-бързото получаване на резултатите и продължава да ви съдейства и след като получите оценките си.