Понякога кандидатите не получават резултатите, на които са се надявали. Ако това ви се случи, не се тревожете твърде много. Вашите резултати може все пак да са достатъчни за нови и вълнуващи възможности за по-нататъшното ви образование или бъдеща кариера.

И все пак в някои случаи (например, ако учителят ви е прогнозирал значително по-добър резултат), може да изберете повторно проверяване или повторно явяване на изпит.

Повторно явяване

Ако смятате, че можете да постигнете по-добра оценка, можете да изберете да се явите на изпита отново. 

Какво е повторното явяване?

Това е второто явяване на изпит върху учебна програма, по която вече сте били на изпит в последната година. 

Какво трябва да направите

Трябва да предоставите: 

  • номера на изпитния център, в който сте се явили
  • вашия кандидатски номер
  • потвърждение за повторно явяване върху учебната програма.

Обърнете внимание, че не по всеки предмет може да се явите на изпит отново. 

Повторно оценяване

Всяка изпитна работа се оценява от екип оценители. Те са специалисти в своята област и следват строга схема с критерии. Главни оценители наблюдават цялостния процес и осигуряват справедливото поставяне на оценки. 

Ако някой ученик получи оценка, която съществено се различава от прогнозираната от учителя или общото представяне, изпитната работа автоматично се проверява отново и може да получи различна оценка. Оценки на ръба на скалата също се оценяват отново, за да се гарантира справедливото оценяване.

Процесът по оценяване на изпитите е разработен внимателно с цел постигане на максимална справедливост към всички ученици. Ако обаче вие смятате, че резултатът от изпита не отговаря на работата ви, можете да поискате повторно проверяване на изпитната работа.   

Искане за повторно проверяване

Свържете се с Британски съвет до три седмици след обявяването на резултатите. Ще ви информираме за възможностите за повторно проверяване. Имайте предвид, че изпитните бордове имат такса за тази услуга.