Date
Sunday 17 May 2020 -
16:30 to 17:45
Location
Online

Справянето с COVID-19 има много страни, които дълго ще бъдат изучавани и анализирани. Чуйте и вижте гледната точка на един особен участник в борбата с COVID-19, чиято задача е да следи за развитието на епидемията, да предсказва бъдещите ѝ ходове и да подпомага националните действия за контрол на епидемията и ограничаване на последствията ѝ за живота и здравето на българските граждани. Ще се запознаете с основни понятия от теорията на нелинейните системи и анализа на времеви редове, както и с бележки, свързани с особеностите на епидемията, националния подход за борба с COVID-19 и прилагането и ефективността на различни модели в хода на епидемията.

Представя проф. д-р Николай К. Витанов – доктор на математическите науки (ВАК), доктор по физика (ВАК) и доктор на естествените науки на Университета Байройт, Бавария, Германия, професор по механика (ВАК) и ръководител на направление Механика на флуидите в Института по механика – БАН. Специализира теория на турбулентността и нелинеен анализ на времеви редове в Германия, Франция и Япония. Занимава се с моделиране в областта на популационната динамика и приложението на това моделиране за изследване, предсказване и контрол на поведението на природни и социални системи от 1999 г. Ръководител на екип за моделиране и анализи към Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

В партньорство с МОН, Столична община, Microsoft, A1, Aurubis, ARPharM, Neterra и Overgas. 

Събитието e част от програмата на Ден 0 (17 май) на Софийски фестивал на науката 2020 г., която се проведе изцяло онлайн. Гледайте запис във Facebook страницата на фестивала или на тази страница.

 

Category icon
Sofia Science Festival