Date
17 май 2020, неделя -
16:30 до 17:45
Location
Онлайн

Справянето с COVID-19 има много страни, които дълго ще бъдат изучавани и анализирани. Чуйте и вижте гледната точка на един особен участник в борбата с COVID-19, чиято задача е да следи за развитието на епидемията, да предсказва бъдещите ѝ ходове и да подпомага националните действия за контрол на епидемията и ограничаване на последствията ѝ за живота и здравето на българските граждани. Ще се запознаете с основни понятия от теорията на нелинейните системи и анализа на времеви редове, както и с бележки, свързани с особеностите на епидемията, националния подход за борба с COVID-19 и прилагането и ефективността на различни модели в хода на епидемията.

Представя проф. д-р Николай К. Витанов – доктор на математическите науки (ВАК), доктор по физика (ВАК) и доктор на естествените науки на Университета Байройт, Бавария, Германия, професор по механика (ВАК) и ръководител на направление Механика на флуидите в Института по механика – БАН. Специализира теория на турбулентността и нелинеен анализ на времеви редове в Германия, Франция и Япония. Занимава се с моделиране в областта на популационната динамика и приложението на това моделиране за изследване, предсказване и контрол на поведението на природни и социални системи от 1999 г. Ръководител на екип за моделиране и анализи към Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

В партньорство с МОН, Столична община, Microsoft, A1, Aurubis, ARPharM, Neterra и Overgas. 

Събитието e част от програмата на Ден 0 (17 май) на Софийски фестивал на науката 2020 г., която се проведе изцяло онлайн. Гледайте видео запис във Facebook страницата на фестивала или на тази страница. 

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това