Британски съвет е основан през 1934г., а дейността му е регламентирана с Кралска харта от 1940 г. Ние сме публична организация с идеална цел и сме оперативно независими от британското правителство. Наш патрон беше Н.В. Кралица Елизабет II до момента на смъртта й. Нашият заместник-патрон беше Н.В Принц Чарлз, Принцът на Уелс до неговото присъединяване като Н.В. Крал Чарлз III.

Кралската харта определя нашата мисия да "популяризираме по света британската култура и цивилизация [чрез] насърчаване на културен и образователен обмен между Обединеното кралство и другите държави". Днес мисията ни продължава да е същата и е толкова актуална, колкото и през 1934г.

В Обединеното кралство сме регистрирани като организация с идеална цел: 209131 (Англия и Уелс) SC037733 (Шотландия).

Нашият статут в България

  • Ние изпълняваме двустранната спогодба между правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Република България за създаването и дейността на културни центрове.
  • В България сме регистрирани като "Британски съвет – клон България" с ЕИК 176540548.
  • Като клон на чуждестранна организация с нестопанска цел в обществена полза, ние сме регистрирани и в Централния регистър на нестопанските организации в обществена полза към Министерството на правосъдието.
  • Като културна организация сме регистрирани в Регистъра на културните организации към Министерството на културата.
Споделете това