Date
11 юли 2022 - 11:00

Сравнителна и превъзходна степен в английския език

Основен елемент от овладяването на който и да е език е умението за сравняване. Сравнителната и превъзходната степен в английския може би изглеждат малко по-трудни, отколкото в българския.

Tags
Английски език