Да отбележим постиженията на завършилите британско висше образование 

Когато забележителни личности получат образование от световна класа, резултатите остават за цял живот. Международните награди за завършили британско висше образование отличават значими постижения, станали възможни благодарение на придобитите в Обединеното кралство знания. 

Наградите са в три категории: Професионални постижения, Предприемачество и Социална значимост 

 • Професионални постижения (Professional Achievement) е категория, в която се отличават хора с впечатляващи лидерски качества и успехи в своята професионална област, които са доказали значението и мащаба на своите постижения, както в сферата си на дейност, така и извън нея. 
 • Предприемачество (Entrepreneurial) е категория, в която се отличават хора, които поставят началото на нови инициативи или допринасят с нови идеи, решения или бизнес възможности с висок потенциал.  
 • Социална значимост (Social Impact) е за завършилите британско образование, които имат изключителни заслуги за създаването на позитични социални промени или за подобряване живота на други хора.  

Ако сте учили в британски университет и сте постигнали подобни успехи или познавате такива хора, научете как се кандидатства за наградите от информацията по-долу на тази страница.

Крайният срок е до 30 октомври 2020 г.  Очакваме вашата история!

Защо да участвате?

Финалистите ще имат възможност за повече медийни изяви и да споделят своя успех с международни публики. Глобалните победители ще получат международно признание и ще бъдат поканени в Обединеното кралство на събитие за професионално развитие и създаване на контакти. 

Кой може да участва?

Държава на кандидата

За наградите могат да кандидатстват само завършилите британско висше образование, които в момента живеят извън Обединеното кралство.

Британско образование

Кандидатите трябва да са учили:

 • в рамките на последните 15 години (т.е. от 2005 г. година насам)
 • в официално признато британско висше учебно заведение (178 институции) или такова от списъка с Listed bodies (679 институции)
 • за бакалъврска или по-висока степен (degree level* or above)
 • или в Обединеното кралство за минимум един семестър ИЛИ да са придобили в своята държава британска диплома (a full UK degree level qualification or higher) от признато британско висше учебно заведение.

*Degree level се дефинира като band 9 или по-високо според UK NARIC band framework.

Професионални кратки курсове: кандидатите могат да участват, само ако курсът, който са учили, е бил за бакалаварско ниво (или по-високо) в официално признато британско висше учебно заведение (и отговарят на останалите критерии). Научни изследователи с докторска степен не могат да участват..

Всички кандидати, които са участвали и в предишни издания на Наградите, освен досегашните победители, могат да кандидатстват отново, ако отговарят на тазгодишните условия за участие.  

Кандидатите не могат да са настоящи служители на Британски съвет или Gradcore, както и да са членове на семейството на такива служители. В този случай член на семейството се определя като съпруг / съпруга, родители, баби и дядовци, деца, внуци, братя и сестри и снахи (тъща, тъст, зет и зет). Осиновени деца и доведени деца също се считат за членове на семейството.

Критерии за оценка

Кандидатите за всички награди ще бъдат оценявани от експертно жури, определено от Британски съвет в държавата или региона, в които участват. Всички кандидатури ще бъдат проверени чрез справка от съответното британско висше учебно заведение. Кандидатите, които отговарят на условията за участие, ще бъдат оценявани според следните 4 критерия:

 1. ПОСТИЖЕНИЕ: Доказателства за измерим ефект, както и неговия мащаб, от работа ви (вдъхновена от британското образование) във вашата професия/общност/общество.
 2. БРИТАНСКИ ПРИНОС: Доказателство как британското ви образование е имало ключово влияние за вашия успех и постигнатия ефект
 3. МЕДИЕН ИНТЕРЕС: До каква степен вашата история би могла да предизвика интереса на местни, регионални или национални медии във вашата държава или по света.
 4. ВЛИЯНИЕ И ВДЪХНОВЕНИЕ: До каква степен вие и вашата история бихте могли на повлияете или вдъхновите следващото поколение от международни студенти във вашата държава да изберат Обединеното кралство за своето висше образование.
 5. КАЧЕСТВО НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Срокове

Най-добрите тридесет кандидатури от всеки регион ще бъдат излъчени след няколко етапа на оценяване от жури, което ще включва регионални директори на Британски съвет, представители на британски университети и на организациите Universities UK International и Chevening and Commonwealth. Всички те ще дадат оценката си за кандидатурите (които ще им бъдат предоставени анонимно), за да изберат финалните 21 сред тях. Накрая, международните финалисти ще бъдат оценени от нашето международно жури, което ще излъчи по един победител във всяка от категориите (Professional Achievement, Entrepreneurial and Social Impact).

2 септември 2020
Отваряне на регистрацията за Study UK Alumni Awards за всички държави

30 октомври 2020
Крайният срок за кандидатстване изтича в 16:00 ч. (BTS)

октомври и ноември 2020
Оценяване на кандидатурите

декември 2020/януари 2021
Обявяване на финалистите (в определени държави – вижте пълния списък в Общите условия за участие)

януари до март 2021
Национални церемонии по награждане (в определени държави – вижте Общите условия за участие)

септември 2021
Обявяване на победителите в Global Alumni Awards 

Партньори в България

Външни линкове

Споделете това