Study UK - Discover you

Открийте нови международни възможности, разширете професионалните си контакти и спечелете пътуване до Обединеното кралство.

Международните награди за завършили британско висше образование отличават значими постижения, станали възможни благодарение на придобитите в Обединеното кралство знания. Финалистите и наградените са лидери в своята професионална област, които са успели да приложат наученото от следването си, за да допринесат за развитието на своята държава или професионална общност.

Ако сте учили в британски университет и сте постигнали забележителен успех, или познавате такива хора, научете как се кандидатства за наградите от информацията по-долу на тази страница.

Крайният срок изтича в 23:59 часа BST (GMT+1) на 16 октомври 2017 г.

Защо да участвате?

Финалистите ще имат възможност за повече медийни изяви и да споделят своя успех с международни публики. Глобалните победители ще получат международно признание и ще бъдат поканени в Обединеното кралство на събитие за професионално развитие и създаване на контакти. Победители от предишни години ще могат да участват в журито на следващите издания на наградите.

Кой може да участва?

Държава на кандидата

За наградите могат да кандидатстват само завършилите британско висше образование, които в момента живеят извън Обединеното кралство.

Британско образование

Кандидатите трябва да са учили:

  • в рамките на последните 15 години (т.е. от 2002 година насам)
  • в официално признато британско висше учебно заведение (160 институции) или такова от списъка с Listed bodies (650 институции)
  • за бакалъврска или по-висока степен (degree level* or above)
  • или в Обединеното кралство за минимум един семестър ИЛИ да са придобили в своята държава британска диплома (a full UK degree level qualification or higher) от признато британско висше учебно заведение.

*Degree level се дефинира като band 9 или по-високо според UK NARIC band framework

Критерии за оценка

Кандидатите за всички награди ще бъдат оценявани от експертно жури, определено от Британски съвет в държавата или региона, в които участват. Всички кандидатури ще бъдат проверени чрез справка от съответното британско висше учебно заведение. Кандидатите, които отговарят на условията за участие, ще бъдат оценявани според следните 4 критерия:

Постижение

Доказателства за измерим ефект, както и неговия мащаб, от работа ви (вдъхновена от британското образование) във вашата професия/общност/общество.

Британски принос

Доказателство как британското ви образование е имало ключово влияние за вашия успех и постигнатия ефект

Медиен интерес

До каква степен вашата история на успеха би могла да предизвика интереса на местни, регионални или национални медии във вашата държава или по света.

Влияние и вдъхновение

До каква степен вие и вашата история бихте могли на повлияете или вдъхновите следващото поколение от международни студенти във вашата държава да изберат Обединеното кралство за своето висше образование.

Срокове

3 юли 2017 г.
Започва приемането на кандидатури

2 октомври 2017 г.
Крайният срок за кандидатстване изтича в 23:59 ч. BST (GMT+1) на 2 октомври

октомври и ноември 2017 г.
Оценка на кандидатурите за националния кръг на наградите и обявяване на националните финалисти

ноември 2017 г. до февруари 2018 г.
Национални церемонии по награждане (в определени държави)

март 2018 г.
Регионални церемонии по награждаване

април 2018 г.
Global Alumni Awards 

Партньори в България