Помагаме на хората и институциите да създават равни възможности и да стимулират общественото многообразие. Стремим се да поставяме местните въпроси в техния глобален контекст.